Az idei évtől több új feladat is megjelent a kormányhivataloknál, ezek közé tartozik a gyümölcsültetvény telepítések engedélyezése és a gyümölcs termőhelyi kataszter vezetése is, melyet 2017. évtől Baranya megyében a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya végez.

A 3000 m2-nél nagyobb fás és bogyós gyümölcsültetvény telepítése engedélyköteles. Engedély iránti kérelmet a földterület tulajdonosa vagy a terület földhivatal által bejegyzett használója nyújthat be. A telepítési engedély kiadásának feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben. A gyümölcs termőhelyi kataszterbe történő felvételt továbbra is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH) kell kezdeményezni.

Ha a betelepítendő terület nem szerepel a gyümölcs termőhelyi kataszterben, a telepítési engedélykérelem benyújtását megelőzően, külön eljárásban kell kezdeményezni a terület kataszterbe sorolását. A gyümölcs termőhelyi kataszteri besorolást megalapozó, a termőhely gyümölcstermesztésre való ökológiai alkalmasságáról kiállított szakvélemény a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetet Gyümölcstermesztési Kutatóintézettől rendelhető meg.

A fentiekkel kapcsolatban a Kormányhivatal részletes tájékoztatót készített, mely a kapcsolódó anyagok közül letölthető.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)