Január 25-én a Megyeháza Deák Ferenc termében 11:00 órakor tartotta a bizottság alakuló ülését, amelynek létrehozásról a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló kormányrendelet előírásai rendelkezett.

A Bizottság elnöke: Rigó Csaba kormánymegbízott, tagjai: dr. Paizs Teréz Megyei tiszti főorvos, az Országos tiszti főorvos által kijelölt személy: dr. Szele Eszter osztályvezető, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet térségi szervezési központ vezetője dr. Varga Gábor. (Az utóbbi tag képviseletében Limbach Viktor ágazati referens vett részt.)

Az ülésen a tagokon kívül a kormányrendeletben nevesített tanácskozási joggal rendelkező meghívotti kör (pl.: a gyógyintézetek vezetői) szinte 100 %-ban képviseltette magát.

Az ülés napirendjén szerepelt:

  1. Tájékoztató a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 377/2011. (XII.31.) sz. kormányrendeletről.
  2. Ügyrend elfogadása.
  3. A Zala Megyei Kórház főigazgatójának beszámolója az SBO indításának tapasztalatairól.
  4. Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója beszámolója az intézmény újonnan megalkotott katasztrófavédelmi tervéről.

A Bizottság öt határozatot hozott. Külön kiemelést érdemel az a döntés, amelyben a mulasztó intézményvezetők figyelmét nyomatékosan felhívta a hatályos jogi szabályozásra épülő, ugyanakkor kellően intézményre szabott, a helyben kialakított gyakorlatra és kapcsolatrendszerekre is épülő katasztrófavédelmi tervek elkészítésére, illetőleg a meglévő tervek aktualizálására.

(Héder Miklós koordinációs és szervezési főosztály)