Dr. Sifter Rózsa elnök vezetésével őszi beszámoló ülését tartotta a Zala Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) Zalaegerszegen, a Megyeháza Deák termében 2018. november 30. napján. Összesen 13 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Kiemelt fontosságú volt az MVB beszámolója, melyben a Kormány és a megyei védelmi bizottság ez évi munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásáról készült jelentést tárgyalták meg. A beszámolót egyhangú szavazással, határozattal fogadták el.

Az ülésen öt honvédelmi és öt katasztrófavédelmi tárgyú előterjesztést tettek a tagok.

A honvédelmi elnökhelyettes előadásában kitért a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség küszöbön álló átalakítására, a „Befogadó Nemzeti Támogatás” feladatai tárgyában lebonyolított országos gyakorlatra, valamint a haderőfejlesztésre. A Bizottság honvédelmi referense tájékoztatást adott a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat zalai vonatkozású rendezvényeiről. Bemutatkozott a 48. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, aki ismertette a területvédelmi tartalékos rendszer kialakításával kapcsolatos aktuális változásokat. A katonai igazgatás és a toborzás kérdéseiről a 3. számú Katonai Igazgatási Központ parancsnoka számolt be.

A katasztrófavédelmi elnök-helyettes részéről tájékoztatás hangzott el a téli időjárásra való felkészülés helyzetéről, a különböző veszélyhelyzetek megelőzésének feladatairól és a veszélyes áruk szállításának ellenőrzéséről. Nagy hangsúlyt fektettek a közműszolgáltatókkal kialakított szakmai együttműködés továbbfejlesztésére. Országosan is jó gyakorlat a sárfolyásos káresemények felszámolása terén kidolgozott „Eljárásrend”, melyet más megyék is átvettek alkalmazásra. Ennek lényege, hogy a hatóságok képviselői minden esetben kárhelyszíneken tisztázzák a mezőgazdasági területek tulajdonosai, kezelői jelenlétében a felelősségi köröket. Általános tapasztalat, hogy az eljárásrend alkalmazása óta az esetek többségében sikerül a felelősöket a helyes gazdálkodási gyakorlat betartására és általában a törvényes kereteken belüli tevékenységre bírni.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója ismertette a megyét érintő ár, és belvízvédelmi fejlesztéseket. Két legfontosabb - már zajló beruházás - a zalatárnoki és a murarátkai árvízcsúcs csökkentő tározó, amelyek üzembe helyezése után jelentősen javul a településeken lakók és anyagi javaik biztonsága.

Az ülés zárásaként az Egyebek napirendben a Készenléti Rendőrség nagykanizsai határvadász századának tevékenységéről, elhelyezési körülményeiről hallgattak meg tájékoztatót az egység parancsnokától a résztvevők.

(Zala Megyei Védelmi Bizottság)