Július 1-jével kiterjesztésre került a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program. Új elemként jelenik meg, hogy a közfoglalkoztatásból kilépőket alkalmazó munkáltatók bérköltség támogatással szakmai segítőt vehetnek igénybe a munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, továbbá a programon keresztül általános és speciális munkaerőpiaci szolgáltatások fogják támogatni a közfoglalkoztatottakat az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükben.

2017. július 1-jével kiterjesztésre került a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program. A közfoglalkoztatásból kilépők a jogszabályban meghatározott feltételek mellett a korábbiakban is jogosultak voltak elhelyezkedési juttatás igénybevételére, melynek összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegével, és addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

Új elemként jelenik meg, hogy a közfoglalkoztatásból kilépőket alkalmazó munkáltatók bérköltség támogatással szakmai segítő vehetnek igénybe – alkalmazottai közül megfelelő szakembert jelölhetnek ki – a munkahelyi beilleszkedés elősegítésére. Bérköltség támogatásként ilyen célra havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre 3 hónap időtartamig. 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személy után egy, 4-6 fő után kettő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott foglalkoztatása esetén pedig legfeljebb három szakmai segítőre tekintettel nyújtható támogatás. Az előbbieken túl, a program harmadik pilléreként általános és speciális munkaerőpiaci szolgáltatások fogják támogatni a közfoglalkoztatottakat az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükben.

A kibővített munkaerőpiaci programról készített bővebb tájékoztatás a „ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK” alatt érhető el.

(Zala Megyei Kormányhivatal)