A kormány mindent megtesz azért, hogy érdemi támogatást nyújtson az idősebb nemzedéknek – hangsúlyozta a nyugdíjellátásokat érintő idei kedvező változások kapcsán dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott.

– A ma sikerei mindig magukban foglalják az előttünk járó nemzedékek munkáját, így nagyon fontos azon emberek megbecsülése, akik évtizedeken át azon dolgoztak, hogy az ország erősödjön – szögezte le a kormánymegbízott, kiemelve: 2019-ben 2,7 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, aminek eredményeképpen már januárban a megemelt ellátást kapják kézhez az érintettek. – Egy átlagos nyugdíj esetében éves szinten 42 ezer forint a növekmény, ez átlagosan havi 3500 forintot jelent. Az intézkedés 2,5 millió nyugdíjast érint – tette hozzá dr. Sifter Rózsa.

A 2019-ben életbe lépett kedvező jogszabályváltozások közül elsőként a nyugdíjba vonulás egyszerűsödő feltételeiről tett említést. A nyugdíj feltételei közül kikerül a biztosítási jogviszony megszüntetésének kötelezettsége. Ez idáig ugyanis a nyugdíja mellett továbbdolgozni szándékozó személy kénytelen volt megszüntetni munkavégzésre irányuló jogviszonyát a nyugdíjfolyósítás kért kezdőnapja előtti napra, amit aztán csak új szerződéssel indíthatott újra – immár nyugdíjasként – a kezdőnapot követő nappal.

További kedvező változás, hogy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas munkavállalónak nem kell járulékot, a munkáltatójának pedig szociális hozzájárulási adót fizetnie, így a nyugdíjas munkavállaló nettó bére azonos feltételek mellett 14 százalékkal emelkedhet 2019-ben.

A kormánymegbízott kiemelte: 2010 óta 33 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, az infláció mértékét levonva pedig 10 százalék körüli vásárlóérték- növekedésről lehet beszélni, vagyis ennyivel érnek többet a nyugdíjak.

– A magyar kormány – folytatta dr. Sifter Rózsa –, olyan rendszert hozott létre, ami biztosítja, hogy a nyugdíjasok ne járhassanak rosszul. Ugyanis ha a tervezettnél nagyobb az infláció, akkor a különbözetet utólag, visszamenőleg kapják meg a nyugdíjasok, míg ha az infláció alacsonyabb a tervezettnél, akkor a különbözetet természetesen megtarthatják. Amennyiben valamennyi ellátást figyelembe veszünk, amit egy nyugdíjas kapott, akkor az átlagnyugdíj összege 2018- ban 130 500 forint volt, s bár hivatalos prognózis egyelőre nincs, 2019-ben 134 000 forintra becsülik ezt az összeget.

Az idősek helyzetén a kormány nem csak a nyugdíjemelésekkel javított, szögezte le dr. Sifter Rózsa. 2017 után 2018-ban is 2,5 millió ember kapott nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege 18 ezer forint volt. Az ellátást az öregségi nyugdíjasokon kívül azok is megkapták, akik nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra voltak jogosultak. 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban összesen 81 milliárd forint értékben kaptak a nyugdíjasok Erzsébet-utalványt. 2011-től a kormány lehetővé tette, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonulhassanak, 2018 végéig országosan már 240 ezer nő élt a lehetőséggel. Ők amellett, hogy bekapcsolódhatnak az unokák gondozásába, jelenlétükkel a gyermekeik generációját is segítik. A nők kedvezményes nyugdíja tekintetében a jogosító időre vonatkozó követelmény egyelőre nem szigorodik, marad a 40 év. A kormány továbbá a rezsicsökkentéssel is segítette a nyugdíjasokat, sorolta a kormánymegbízott.

Dr. Sifter Rózsa szólt a kivételes nyugellátás-emelésről és az egyszeri segélyről is.

– Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik és nyugellátásának, továbbá a részére esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátásnak az összege a 85.000 forintot nem haladja meg – tájékoztatott a kormánymegbízott. – Fontos feltétel, hogy a nyugellátás megállapításától, illetve a korábbi méltányossági nyugdíjemelés engedélyezése óta három évnek el kell telnie.

A kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatalhoz lehet benyújtani, és a kérelemben meg kell jelölni azokat a különös, méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes nyugellátás-emelés megállapítását indokolják. Zala megyében 2018-ban 900 személy tekintetében született pozitív méltányossági döntés.

– A nyugellátásban részesülő személy számára egyszeri segély is megállapítható, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és az egyedülálló kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 forintot, illetve a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetében a 75.000 forintot. Különös méltánylást érdemlő, létfenntartást veszélyeztető körülmény egyebek mellett a katasztrófa, elemi csapás, egy közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége. Tavaly 771 személy számára állapítottak meg egyszeri segélyt Zala megyében – mondta a kormánymegbízott.

Az idei évtől a nyugdíjkorhatár 64 év, az öregségi nyugdíjukat az 1955-ben született személyek igényelhetik. A 64. életévüket betöltött személyek számára az öregségi résznyugdíjhoz 15 év, míg a teljes nyugdíjhoz 20 év határozatban elismert szolgálati idő szükséges. Emellett továbbra is megmarad a nők kedvezményes nyugdíjazásának lehetősége, a Nők40.

Az öregségi nyugdíj iránti kérelmét minden nyugdíjkorhatárt elért igénylő a születésnapja előtt legkorábban 30 nappal terjesztheti elő a Zala Megyei Kormányhivatal – lakhelye szerint illetékes – járási hivatalának ügyfélszolgálatán.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zalai Hírlap)