A Zala Megyei Kormányhivatal az alábbi, 2017. január 1. napjától életbelépő szervezeti- és hatáskör változásról tájékoztatja az állampolgárokat.
A változások a központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények megszűnésével, illetve integrációjával, a járások megerősítésével, valamint a kormányhivatali szervezet egyszerűsítésével függenek össze.

Zala Megyei Kormányhivatal:

- Az MVH Zala Megyei Kirendeltségének tevékenységét a Kormányhivatalon belül újonnan létrejövő Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály látja el. Szervezete a Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztályából, a Vidékfejlesztési Osztályból, a Beruházások Kérelemkezelési Osztályából és a Helyszíni Ellenőrzési Osztályból tevődik össze.

- Az élelmiszer-biztonsági, állatvédelmi és a földvédelmi, földhivatali feladatokat egy főosztály, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály végzi az Élelmiszerlánc-biztonsági Osztályon és a Földhivatali Osztályon.

- A Népegészségügyi Főosztály két osztállyal, a Közegészségügyi és Járványügyi, valamint az Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztállyal működik tovább.

- A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon belül található a Közfoglalkoztatási Főosztály, a Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály, az Egészségbiztosítási Osztály és a Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály.

- A Hatósági Főosztály négy további osztályra tagozódik, a Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztályra, a Törvényességi Felügyeleti Osztályra, az Igazságügyi Osztályra, valamint a Szociális és Gyámügyi Osztályra.

- A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályra, Számviteli Osztályra, Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályra, Informatikai Osztályra, valamint Támogatási és Bérgazdálkodási Osztályra tagozódik.

- A Jogi és Humánpolitikai Főosztály a Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai Osztállyal, valamint a Koordinációs Osztállyal folytatja munkáját.

Jelentős feladatbővülés történt a megyeközponti, azaz a Zalaegerszegi Járási Hivatalnál, amelynek szervezete az alábbi:

- A Hatósági Főosztály a Kormányablak Osztályt, az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt, a Hatósági Osztályt, a Népegészségügyi Osztályt, valamint a Gyámügyi Osztályt foglalja magában.

- Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály a Földművelésügyi Osztályt, az Erdészeti Osztályt, a Növény- és Talajvédelmi Osztályt, az Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztályt, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt, Földhivatali Osztályt tartalmazza.

- A Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály a Családtámogatási Osztályból, az Egészségbiztosítási Osztályból, a Nyugdíjbiztosítási Osztályból, a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályból, a Foglalkoztatási Osztályból és a Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályból áll.

- A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály a Közlekedési és Útügyi Osztályból, valamint a Fogyasztóvédelmi Osztályból tevődik össze.

A Nagykanizsai Járási Hivatal a Nyugdíjbiztosítási Osztállyal bővül, valamint a Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály kereteiben ellátandó mérésügyi és műszaki biztonsági feladatokkal, amelyeket eddig a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal látott el megyénk vonatkozásában is.

Zala megyében a legfontosabb változás, hogy eddig a Vas Megyei Kormányhivatal látta el a Zala megyei természet- és környezetvédelmi ügyeket, azonban 2017. január 1. napját követően Zala megyének is önálló hatósága van, a fent említettek szerint a Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályán belül, önálló osztályként látva el feladatát. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Zalaegerszegen, a Mártírok útja 35. szám alatt, a földhivatal épületében található, és a földhivatal eddigi ügyfélfogadási rendje szerint fogadja az állampolgárokat.

A másik lényeges változás, hogy a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a Kormányhivatalba integrálódott, a szintén fent írtak szerint Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel, és az eddigihez képest változatlan helyszínen, a Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2. szám alatt.

Fontos még, hogy a Nagykanizsai Járási Hivatal ezt követően önálló Nyugdíjbiztosítási Osztállyal várja ügyfeleit. A szervezeti változások az egyes főosztályok, osztályok fizikai elhelyezését 2017. január 1. napjától egyelőre nem érintik, és az ügyfélfogadási időpontok is megegyeznek a korábbival.

(Zala Megyei Kormányhivatal)