Az érettségi vizsga évről évre kiemelt eseménye az aktuális tanév rendjének, hiszen fontos mérföldköve a középiskolákban az évek során végzett szakmai/pedagógiai munkának. Valós tétjét azonban a végzős diákok jövőjének alakulása adja, hiszen a vizsgán nyújtott teljesítményük megteremti a továbbtanulás esélyét és a mindennapi munka világával való találkozás lehetőségét.

Az aktuális tanév rendje szabályozza a 2004/2005-ös tanév május-júniusi vizsgaidőszakától hatályos kétszintű érettségi vizsgák ütemtervét.

Az írásbeli megmérettetés az idén május 4-28-ig tart, amelynek legtöbb diákot érintő naptári ideje május 7-11-e közé tehető. (az emelt és közép szintű magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv írásbelik egyaránt ekkor zajlanak)

A tantárgyi bizottságok előtt letett emelt szintű szóbeli vizsgák ideje: június 7-14-ig tart, a közép szintű vizsgákat június 18 és 29. között szervezik.

Miután az idei a 7. tanév, hogy a kormányhivatalok a megyében zajló érettségi vizsgák „koordinátorai/felelős gazdái”, ezért érdemes konkrétabban szólni a Zala megyében bonyolított idei érettségikről.

Megyénk 27 középiskolájában (9 fenntartó működteti, amelyből 4 állami), 91 érettségi vizsgabizottság (tavaly 89 volt) látja el a vizsgáztatás feladatát. Ezen felül 1 középszintű vizsgabizottságot a Zala Megyei Kormányhivatal működtet a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Létszámában 2757 fő tesz vizsgát, körülbelül 100 diákkal több a tavalyi időszaknál. A vizsgák száma – oka, hogy vannak diákok, akik már előrehozott vizsgával rendelkeznek – 8750 „darab” (200-zal kevesebb a múlt évinél).

Az emelt szintű (a felsőoktatási intézménybe történő bekerüléshez szükséges letenni) vizsgaszám közel 1000. Emelt szinten a leginkább választott vizsgatantárgyak: az angol nyel, a történelem, biológia, kémia.

Az idei érettségi vizsgák eljárásrendjében, követelményeiben, dokumentációjában, nincs változás, a tavalyival megegyező.

Érdekesség, hogy Zala megyében a mostani vizsgaidőszakban is lesznek vizsgák. pl.: lovári nyelv, román nyelv, ágazati vizsgatárgyak (pedagógiai ismeretek, faipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, történelem angol nyelven területeken is.

(Zala Megyei Kormányhivatal)