A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet projekt asszisztens munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony (2018.01.01-2018.12.31.)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A munkakört betöltő személy a gazdálkodási feladatkörbe tartozó tevékenységet lát el, melyhez felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Ellátandó feladatok:

A Projekt asszisztens a Zala Megyei Kormányhivatal által kezelt projektek megvalósítási szakaszával kapcsolatos projekt asszisztensi feladatokat látja el.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a projektmenedzser tevékenységének támogatása, részvétel a projekt megvalósításában;

- a projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, a kapcsolódó adatbázisok és nyilvántartások folyamatos frissítése;

- ellátja a projekt kommunikációjával és a horizontális vállalások teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

- elkészíti az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által kért dokumentációkat, hiánypótlásokat;

- a projekt előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatások, adatszolgáltatások elkészítése;

- gondozza a projektdokumentációt;

- előkészíti a projektek kockázatkezelését;

- nyomon követi az indikátorok teljesülését, a projektek időbeni megvalósítását;

- a támogatási szerződések módosításainak elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskolai végzettség,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kormányzati kommunikáció területén szerzett tapasztalat,

• Jó szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség.

• Európai uniós pályázatok előkészítésében való részvétel, valamint az EPTK (Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer) alkalmazásában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalai Gáborné főosztályvezető asszony nyújt, a (92) 507-731-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/2002-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[VLHhzaPNHfpCGPGI93lIBwg00iaGl2YXRhbEB6YWxha296aWcuaHU=]]] e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

(Zala Megyei Kormányhivatal)