Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet osztályvezető, járási tisztifőorvos munkakör betöltésére.

Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályára osztályvezető, járási tisztifőorvos munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

Határozatlan idejű vezetői megbízás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:

1. melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés szükséges a feladatellátáshoz.

Ellátandó feladatok:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt járási népegészségügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal. Az illetékességi területén valamennyi népegészségügyi feladat irányítása, szervezése, a lakosság közegészségügyi és járványügyi biztonságának felügyelete, biztosítása. A vonatkozó jogszabályok alapján az egészségfejlesztési, egészségnevelési és egészségügyi igazgatási tevékenység irányítása, végzése.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Az illetmény megállapítása az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben megállapított határok között megegyezés alapján történik.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi végzettség, a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet szerinti általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés,

• Kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

• Kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pék Patrícia főosztályvezető asszony nyújt, a (92) 550-307-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1107-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető, járási tisztifőorvos.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[kRFRTXRptDLTzc9JNhx2MYYQaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kozigallas.hu - 2018. február 24.

(Zala Megyei Kormányhivatal)