A Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet műszaki biztonsági szakügyintéző munkakör betöltésére.

A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztályára műszaki biztonsági szakügyintéző munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 6.

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztályán döntéshozatali, feladat ellátási és nyilvántartási kötelezettség terheli az elsőfokú műszaki biztonsági ügyekben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi végzettség, a 315/2016. Korm. rendelet szerinti végzettség, valamint műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló okmányok másolatai,

• nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető asszony nyújt, a (93) 509-511-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1184-13/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki biztonsági szakügyintéző

vagy

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[kaTYynEW4MMc5aGl2YXRhbEB6YWxha296aWcuaHU=]]] oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. március 20.

(Zala Megyei Kormányhivatal)