A Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó munkakör betöltésére.

A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztályára műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

A munkakör betöltője által az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. pontja alapján ellátandó feladatok:

A 365/2016. (XI.29.) Korm. rendeletben foglalt mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok,

• Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/D. §-a alapján energetikus szaktanácsadói feladatok.

Közintézményekkel kapcsolatos feladatkörben:energetikai szaktanácsadás, szakmai segítségnyújtás, energiahatékonysági szemléletformálás, szakmai közreműködés az energiabeszerzési szerződések és energiaszámlák ellenőrzésében, folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal.

A kis-és közép vállalakozások ösztönzése energetikai auditálás lefolytatására.

Lakosság tájékoztatása az elérhető energetikai hatékonysági pályázatokról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi/főiskolai végzettség, a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet vagy 122/2015 Korm. rendelet (V.26.) 7/E. § (1)-(2) bekezdés szerinti végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Gépészmérnök vagy villamosmérnök diploma,

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló okmányok másolatai,

• nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarr Lászlóné járási hivatalvezető-helyettes asszony nyújt, a (93) 509-512-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: ZAB/060/1860-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó.

vagy

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[xaBNA5OjMcIaGl2YXRhbEB6YWxha296aWcuaHU=]]] oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2017. július 31.

(Zala Megyei Kormányhivatal)