A jogszabályi változások miatt 2013. január 1-től az őstermelői igazolványok ügyintézése az alábbiak szerint alakul:

A 2009. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig voltak hatályosak, tehát aki folytatni szeretné tevékenységét, ÚJ IGAZOLVÁNYT KELL KIVÁLTANIA!

A 2009. január 1-jét követően kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak, A SZOKÁSOS MÓDON KELL ÉRVÉNYESÍTENI!
Újdonság, hogy egyszerre három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap kérhető.

Új őstermelői igazolvány kiállítása, valamint új adatnyilvántartó lap kitöltése szükséges, amennyiben a termelő személyes adatai megváltoznak, vagy közös igazolvány esetén a családtagok kilépésekor.

Az ügyfél azonosító adataiban (név, lakcím és levelezési cím, adószám, családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma) vagy az ügyfél saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni.
Az igazolvány kiadásának ügyintézési határideje nyolc nap.
Az ügyintézést a lakóhely szerint illetékes járási hivatal falugazdásza végzi.

Az új igazolvány kiállításának díja: (igazolvány+betétlap): 2000 Ft
Érvényesítés díja (betétlap): 1000 Ft
Igazolvány cseréje, pótlása (csak igazolvány): 1000 Ft
3 évre kért igazolvány díja (igazolvány+3db betétlap): 4000 Ft
Igazolvány visszaadása, bevonás: díjmentes
A díjak az ügyintézéskor készpénzben fizetendők

(Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága)