Január 1-jétől Zalának ismét önálló környezetvédelmi hatósága van, megújulhat és új funkciót kaphat az egykori Zóna étterem és folytatódik az állami rezsi- és bürokráciacsökkentés, összesen mintegy 14 milliárd forintot hagyva a családok és vállalkozások zsebében. Csak néhány példa az aktuális változások közül.

- Az új év beköszönte új szervezeti struktúrát és hatáskörbeli változásokat is jelentett a Zala Megyei Kormányhivatal életében. Ezek a változások a központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények megszűnésével, illetve integrációjával, a járások megerősítésével, valamint a kormányhivatali szervezet egyszerűsítésével függnek össze - bocsátja előre dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott.

Az állami bürokráciacsökkentéssel a tavalyi év elején a törvényhozás számos költséget szüntetett meg vagy csökkentett, a nyáron véghezvitt társadalmi konzultáció eredményeként pedig folytatódik az állami rezsicsökkentés, az újabb díjmentesség 2017 márciusában léphet életbe. Az idei változtatásokkal a családok nagyjából négyszázmillió forintot spórolhatnak meg, a vállalkozások pedig 1,2 milliárd forintos megtakarításhoz juthatnak. A tavaly január óta élő díjeltörlések eközben nagyjából tízmilliárd forintot hagytak a magánszemélyeknél, 2,5 milliárdot pedig a vállalkozóknál. Két év alatt tehát az állami rezsicsökkentés 14 milliárd forinttal segítheti a családok és a hazai gazdasági szereplők boldogulását, sorolja a kormánymegbízott, hangsúlyozva: az állami rezsicsökkentés és a kormányhivatali dolgozók béremelésének alapja a magyar gazdaság megerősödése volt.

- Minisztériumok, kormányhivatalok, járási hivatalok - a kormány így képzeli el az új, egyszerű, világos és átlátható államigazgatási struktúrát - folytatja dr. Sifter Rózsa. - Ezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is hangsúlyozta, amikor július 1-jén a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából Zalából köszöntötte a kormánytisztviselőket és az újonnan kinevezett állami tisztviselőket. 2016. július 1-jén ugyanis életbe lépett a törvény, melynek hatálya e naptól első ütemben a járási kormánytisztviselőkre terjedt ki. Ennek értelmében az ország 197 járási hivatalában dolgozó mintegy 17 000 fő jogviszonya alakult át állami szolgálati jogviszonnyá. A Zala Megyei Kormányhivatal 6 járási hivatalában ez 532 dolgozót érintett.

Kormányzati elvárás volt, hogy a járási hivatalokban dolgozó felsőfokú végzettségű tisztviselők illetménye átlagosan legalább 30 százalékkal, a középfokú végzettségűeké átlagosan legalább 50 százalékkal, az ügykezelők illetménye pedig átlagosan 40 százalékkal emelkedjen. Ennek megfelelően a legmagasabb illetménynövekedés az államigazgatás első szintjén foglalkoztatott, az ügyfelekkel legközelebbi kapcsolatban álló, évtizedek óta a közigazgatásban dolgozó középiskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőknél volt.

- Második lépésben, idén január 1-től a kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatott több mint 16 000, ezen belül Zala megyében 548 fő vált állami tisztviselővé. Ez a létszám kiegészült a központi hivatalok átszervezését követően a kormányhivatalokba került munkatársakkal, amely országosan mintegy 2600 főt, megyénkben 115 főt jelent - fogalmaz a kormánymegbízott.

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezetében történt változások közül az egyik legjelentősebb, hogy a megyeközponti, azaz a Zalaegerszegi Járási Hivatalnál jelentős feladatbővülés történt, ezért az eddigi osztályszerkezet helyett a hivatal jelenleg négy főosztállyal látja el feladatait.

További fontos strukturális átalakulás, hogy eddig a Vas Megyei Kormányhivatal látta el a Zala megyei természet- és környezetvédelmi ügyeket, azonban január 1-jétől Zala megyének is önálló zöldhatósága van, mégpedig a Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályán belül, önálló osztályként látva el feladatát. A 21 fős Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Zalaegerszegen, a Mártírok útja 35. szám alatt, a földhivatal épületében található, és a földhivatal eddigi ügyfélfogadási rendje szerint fogadja az állampolgárokat.

A korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a Kormányhivatalba integrálódott, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel, 85 fővel, és az eddigihez képest változatlan helyszínen, a Kölcsey utca 2-ben működik.

A Nagykanizsai Járási Hivatal önálló Nyugdíjbiztosítási Osztállyal bővül, valamint a Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály kereteiben ellátandó mérésügyi és műszaki biztonsági feladatokkal, amelyeket eddig a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal látott el megyénk vonatkozásában is.

- A Zala Megyei Kormányhivatal azonban nem csak szervezeti, azaz „belső”, de külső átalakuláson is keresztülment, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően 10 épületén valósít meg energetikai fejlesztést - tájékoztat a kormánymegbízott. - A beruházás keretében, épületenként eltérően, a határoló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, világítás- és fűtéskorszerűsítés, valamint napelemes rendszer kiépítése valósul meg. A megye négy településén - Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Zalaszentgróton és Keszthelyen - indult, összesen 971 millió forintos energetikai beruházást októberben egy projektindító eseményen dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár úrral közösen mutattuk be Zalaegerszegen. Azóta az akkori erdészeti osztálynak helyet adó épületet, egy hónappal a határidő előtt, át is adtuk, az év első felében pedig a többi felújítását is befejezzük.

Dr. Sifter Rózsa Zalaegerszeg emblematikus épületének, a Munkácsy utcában álló volt Zóna étteremnek a sorsáról is szót ejtett, amely önkormányzati ingatlanként hosszú ideje üresen áll. Korábban nem sikerült sem helyi, sem pedig pályázati forrásokat szerezni, és befektető sem jelentkezett az épület hasznosítására, idézi fel a kormánymegbízott.

- A jobb sorsra érdemes Zóna étterem épülete frekventált elhelyezkedése miatt, valamint az előzetes műszaki és gazdasági vizsgálatok alapján megfelelőnek bizonyult egyes közigazgatási feladatok ellátására, így a kormányhivatal kezdeményezte az önkormányzatnál a tulajdonjog ingyenes átadását az állam javára. A város rendkívüli közgyűlésen döntött az átadásról. Így ez az épület biztosítja majd a Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélfogadását, illetve itt helyezhetik majd el a jövőben a kormányhivatalhoz integrálódott szervezetek ügyfélszolgálatait is. A bruttó 345,7 millió forint uniós és hazai forrásból támogatott korszerűsítéssel 2018 első negyedévéig megújul az épület teljes gépészeti és villamos rendszere, felújítják a teljes belső burkolatot, új födémet alakítanak ki és új tető is készül.

Idén januártól 70 újabb ügykör került a kormányablakokhoz. Például az új típusú, tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványon lehetőség nyílik két telefonszám megadására, amellyel a megjelölt személy értesítendő baleset vagy halál esetén, s már a nagycsaládos és a mozgásában korlátozott személyek e-matricához kapcsolódó kérelmét is a kormányablakban lehet intézni, sorolja dr. Sifter Rózsa. A még előttünk álló, kiemelt beruházások és fejlesztések megvalósításához kapcsolódó fontos szervezeti változás, hogy az állami főépítész - aki korábban a hatósági főosztály keretein belül látta el feladatait - közvetlenül a kormánymegbízott irányítása alá tartozó kormánymegbízotti kabinet tagja lett, ezzel is hangsúlyozva a feladatkör kiemeltségét.

- A szervezeti átalakítás, a bürokráciacsökkentés, az egyre bővebb ügykörrel dolgozó kormányablakok mind az állampolgárok érdekében meghozott intézkedések, melyekkel a kormány az ügyintézés egyszerűsödését és az emberek közigazgatásba vetett hitének megerősödését kívánja elérni - hangsúlyozza dr. Sifter Rózsa.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)