" A közigazgatásnak nincsen más létjogosultsága és más mértéke, mint az emberek és a haza szolgálata. Ez legyen az előttünk álló négy évben is az önök legfontosabb dolga: szolgálják a magyar embereket.”

Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta a közelmúltban az Országház Vadásztermében, a kormánymegbízottak kinevezési okiratának átadási ünnepségén, ahol dr. Sifter Rózsát július 1-jei hatállyal Zala megye kormánymegbízottjává nevezték ki – 2016. január 1-je után immár második alkalommal.

– Hatalmas elismerés, hogy a miniszterelnök úr szerint ma a magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. Mindez a szorgalom és a felkészültség mellett azzal is indokolható, hogy bevezettük az életpályamodellt, s a kollégák ennek köszönhetően érzik a megbecsülést – bocsátja előre dr. Sifter Rózsa, aki 19 kollégájával „az ezeréves keresztény magyar állam képviseletére és a magyar emberek szolgálatára” esküdött fel, idézi a kormánymegbízott Orbán Viktor szavait.

A miniszterelnök azt is kinyilvánította az ünnepségen: a magyar államnak és az azt igazgatóknak mindig úgy kell működniük, hogy „az állam megtartson minket annak, amik vagyunk, hogy megőrizzük Magyarországot magyar országnak”.

– Ez lesz a kormánymegbízotti munka vezérfonala a következő években is – hangsúlyozza dr. Sifter Rózsa. – Abban a biztos tudatban végezhetjük feladatainkat, hogy ott áll mögöttünk az ezeréves magyar állam, amelynek a létezését, történelmének folytatását kell munkánkkal garantálnunk és szolgálnunk. Munka pedig lesz bőven a jövőben is, hiszen az elért sikerek ellenére sem lehetünk elégedettek; van még teendő a középszintű közigazgatás fejlesztése érdekében. Miniszterelnök úr arra kért bennünket: szolgáljuk a magyar embereket. Azt mondta: ne akarjuk megoldani helyettük a problémáikat, de ne is szaporítsuk azokat, hanem segítsük őket ügyes-bajos dolgaik gyors, fair és elfogulatlan intézésében. Hogy vezetésünkkel a magyar közigazgatási rendszer a hagyományaihoz méltó módon tudja majd szolgálni Magyarország nemzeti érdekeit.

Dr. Sifter Rózsa kiemeli: kormánymegbízottként a kormányzati célok és az ehhez kapcsolódó intézkedések pontos végrehajtása a feladata. A kormány célja pedig továbbra is a keresztény kultúra megőrzése, az ország védelme, a teljes foglalkoztatottság elérése és a gyermeket nevelő családok támogatása. Ehhez kapcsolódó kihívás a biztonság megteremtése, amiben, hangsúlyozza a kormánymegbízott, a közigazgatás is fontos szerepet vállal.

Emellett a közigazgatás kapocs az állam és az emberek között, mindkét irányba lehetővé téve az információáramlást. A kormány, emeli ki dr. Sifter Rózsa, 2010 óta ennek alapján hozza meg döntéseit.

– Azt Orbán Viktor és Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár is hangsúlyozta az ünnepségen, hogy Magyarország számára különösen fontosak apró falvaink, kistelepüléseink. Ennek jegyében indult el hazánk történetének legnagyobb vidékfejlesztési programja, amely nem áll meg a nagyvárosok határainál. Ilyen átfogó vidékfejlesztésre korábban még nem volt példa, most azonban itt a lehetőség, ami a közigazgatás számára nagy felelősséget jelent és többletmunkával jár – fogalmaz a kormánymegbízott.

Fontos feladat, teszi hozzá, az ügyszámok és a bürokrácia további csökkentése, mérsékelve az állampolgárokra háruló adminisztrációs terheket, egyebek mellett az engedélykérési és bejelentési kötelezettségek esetében.

Az egyik legnagyobb kihívás pedig az elektronikus közigazgatás fejlesztése, amiből Zala megye is aktívan kiveszi részét. S dolgoznak az otthonról történő ügyintézés lehetőségeinek bővítésén is.

Dr. Sifter Rózsa felidézi: 2011. január 1-je óta 294 kormányablakot nyitottak az országban, ebből 9 Zala megyében működik, s már több mint 1500 ügytípus intézhető ezekben. Hamarosan pedig a kistelepüléseken élők számára helyben is elérhetővé válnak e szolgáltatások a mobil kormányablakbuszok révén. – Zala aprófalvas szerkezetéből adódóan megyénkben ez nagy segítség lesz – szögezi le a kormánymegbízott.

– Az új kormányzat még hangsúlyosabban törekszik arra, hogy a közigazgatásban dolgozó munkatársak számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa, ennek pozitív hatásait ugyanis az ügyfelek fogják megérezni – mondja a kormánymegbízott, aki úgy véli: a közigazgatásnak fegyelmezett rendszerként kell működnie, s mindenkor biztonságot kell sugároznia és élvezni a köz bizalmát. Fejlesztésének célja nem lehet más, mint a társadalmi elégedettség növelése és az ország versenyképességének javítása.

Dr. Sifter Rózsa felidézi: 2016-os kormánymegbízotti kinevezését megelőzően a kormányhivatalok megalakulásától főigazgatóként dolgozott. Kormánymegbízottként, hangsúlyozza, az jelentette számára a legnagyobb kihívást, hogy a hivatal szakmai vezetése után képes lesz-e a kormányzati szándék, az állam megyei képviseletére, s ahogy fogalmaz: nagyobb léptékben gondolkodni.

– Az újbóli bizalom annak megerősítése számomra, hogy ami első kinevezésemkor kihívás volt, azt sikerrel teljesítettem. Abban, hogy az elmúlt években eredményesen tudtam végezni a munkám, sokak együttműködése benne van. Ezért köszönet illeti a Zalához kötődő állami vezetőket, a megye országgyűlési képviselőit, a megyei közgyűlés elnökét, az együttműködő polgármestereket, az ifjúsági és civil szervezeteket, a gazdasági élet vezetőit és nem utolsósorban vezető munkatársaimat, valamint a kormányhivatal és a járási hivatalok állami tisztviselőit. Ami pedig az előttünk álló ciklust illeti: folytatni szeretném a megkezdett kormánymegbízotti munkát. Komoly helytállásra van szükség, hiszen számos kihívás és feladat áll az ország és így Zala megye előtt is. Folytatni kell a már elindított fejlesztéseket és élni az adódó lehetőségekkel. Szeretném továbbá azt a képet erősíteni, hogy a kormányzat a jövőben is merjen nagy léptékben gondolkodni Zala megye esetében, hiszen itt olyan államigazgatási munka zajlik, ami biztos támaszt, segítséget jelent az állami célok megvalósításához.

(Zalai Hírlap, Fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)