A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére, az elmúlt évek hasonló programjának tapasztalatait felhasználva a Nemzetgazdasági Minisztérium idén ismételten elindítja a „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci programot.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő iránti igény kielégítésének biztosítása mellett a mezőgazdaság és a vendéglátás területén felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelését is célozza.

A munkaerőpiaci program keretében 2018. június 18. és augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatás támogatható.

A program célcsoportjába azok a nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak, akik a tényleges foglalkoztatáskor már betöltötték a 16. életévüket, illetve még nem töltötték be a 25. életévüket, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program I. pillérének keretében a területi, települési önkormányzatok és önkormányzati alaptevékenységet ellátó intézményeik, továbbá egyházi jogi személyek számára a célcsoporthoz tartozó fiatalok munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A támogatás leghosszabb időtartama 2,5 hónap lehet maximum napi 6 órás foglalkoztatás mellett, a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 103.500,- Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakör esetében pedig 135.375,- Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe.

A program II. pillérének keretében vendéglátás és mezőgazdaság területén tevékenységet folytató munkaadók számára a célcsoporthoz tartozó fiatalok munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre, a fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie. A betöltött munkakörnek a vendéglátáshoz vagy a mezőgazdasághoz kell kapcsolódnia.

A támogatás leghosszabb időtartama 2,5 hónap lehet maximum napi 8 órás foglalkoztatás mellett, a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 103.500,- Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakör esetében pedig 135.375,- Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe.

A minél szélesebb kört érintő felhasználás érdekében a támogatás odaítélésekor előnyben részesül az átlagosan legfeljebb 1 hónap időtartamú foglalkoztatás.

A programról az érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál, illetve figyelmükbe ajánljuk a jelen híradás mellé feltöltött tájékoztató anyagot.

(Zala Megyei Kormányhivatal)