A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére, az elmúlt évek hasonló programjának tapasztalatait felhasználva a Nemzetgazdasági Minisztérium idén ismételten elindítja a „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci programot.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.A program ezen felül biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő iránti igény kielégítését is.

A program keretében az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású alapfeladatot ellátó intézmények számára a célcsoporthoz tartozó fiatalok – nappali tagozaton tanuló diákok, akik a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor még nem töltik be a 25. életévüket, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek – munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatás leghosszabb időtartama 2 hónap lehet maximum napi 6 órás foglalkoztatás mellett, a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe.

A munkaerő-piaci program 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-ig tart. A programról az érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál, illetve figyelmükbe ajánljuk a kapcsolódó anyagok alól letölthető tájékoztató anyagot.

(Zala Megyei Kormányhivatal, Nemzetgazdasági MInisztérium)