Ezer esztendeje alapította Szent István király azt a bencés monostort, amely az 1700-as években Zalavárról Zalaapátiba került. A két település szeptember 7-én közösen tisztelgett – egyházi méltóságok és közéleti szereplők jelenlétében – az apátsági székhely millenniuma előtt.

Szent István alapította 1019-ben a bencés monostort, amelyet Szent Adorján tiszteletére emeltek. Miután 1715-ben az apátság a göttweigi bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették meg székhellyé. Ez a település adott otthont a millenniumi ünnepség első részének, az ünnepi szentmisének, amelyet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrált.

Hortobágyi Cirill, az ünnep szónoka kiemelte: minden kor embere, legyen bár szerzetes vagy a társadalomban élő keresztény, amikor Isten országának kibontakozásáért dolgozik, a közjóért is munkálkodnia kell ott, ahol él. Hozzátette: ha a zalavári apátság múltban gyökerező küldetését keressük, azt mondhatjuk, nincs más feladatunk, mint Isten országát építeni e földön.

A szentmise után dr. Márfi Gyula megáldotta azt a templomban lévő emléktáblát, amelyet a Zalaapáti egyházközség emelt a zalavári bencés apátság alapításának ezeréves évfordulója alkalmából, s amelyet a büntetés-végrehajtási szervezet készíttetett védőszentje, Szent Adorján emlékének tiszteletére.

Az ünnepség a zalavári Várszigeten folytatódott, ahol a helyi fiatalok kulturális műsora után dr. Ritoók Ágnes, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgatója Szent Adorjánra és egyházára, a monostor építésére emlékezett, majd részletezte a régészeti kutatások eredményeit.

Varga László kaposvári megyéspüspök a bencések és Szent István előretekintését példaként állította a ma élők figyelmébe.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott elmondta: az elmúlt ezer év megtanított minket arra, hogy Magyarország akkor maradhat fenn, ha hűek maradunk önmagunkhoz, a hitünkhöz, ha a legkisebb magyar faluban és a városban is megőrizzük magyarságunkat, hiszen egy nemzet csak a gyökereibe kapaszkodva maradhat erős.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszélt a Zalavári Történelmi Emlékparkról, Schmehl János parancsnokhelyettes pedig Szent Adorjánra emlékezett.

A rendezvény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták Szent Adorján sírját.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, fotó: Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal)