Panasza van? Segítünk... Az e címen futó fogyasztóvédelmi kiadványsorozat két új darabját mutatták be tegnap sajtótájékoztató keretében.

Az egyik új füzet a közművekkel kapcsolatos felhasználóváltozás, a másik pedig a fizetési nehézségek esetén előálló teendőkbe avatja be a fogyasztókat. A brosúrákat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adta ki, lakossághoz való eljuttatásukban pedig a közművek ügyfélszolgálatai mellett a kormányablakok segédkeznek. A kormányhivatal kész a szoros együttműködésre, hiszen a konkrét, gyakorlatias, közérthető információkat tartalmazó füzetek a fogyasztói tudatosságot is erősítik - emelte ki dr. Molnár Sándor, a ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetőhelyettese.

Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője megköszönte a kormányhivatal támogatását, majd bemutatta a kiadványok tartalmát. A felhasználóváltással foglalkozó füzet akkor lehet nagy segítségünkre, ha lakást adunk/veszünk, öröklünk, vagy adunk bérbe.

A fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. A régi és az új fogyasztó közötti viták elkerülése érdekében ajánlatos közösen kitölteni egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, s avval együtt felkeresni valamennyi közműszolgáltatót. Nagyon fontos, hogy a jegyzőkönyv pontosan dokumentálja a helyzetet, ezért a szerkesztők kész mintával szolgálnak a füzet végén, ami fénymásolható, vagy a netről letölthető. Ha nem így járunk el, előfordulhat, hogy elesünk a nekünk visszajáró többletbefizetéstől, vagy éppen akkor is csekket kaphatunk, ha már nem mi élünk az adott lakásban. A szóvivő kitért arra is, földgáz és villamos energia tekintetében országosan 55 ezer védett fogyasztót tartanak nyilván. Ők vagy szociális helyzetük, vagy egészségi állapotuk miatt igényelhetik ezt a státuszt, a szükséges igazolások birtokában. A kis füzet erről is részletes tájékoztatást kínál.

Dr. Kolozsi Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogyasztóvédelmi főosztályvezetője kitért rá, a speciális bánásmódra jogosult személyeknek maguknak kell igényelniük a védett státuszt, ami évente megújításra szorul. Ha a rászorulók élnek e lehetőséggel, megelőzhetik, hogy felgyülemlő adósságuk a közműszolgáltatás kikapcsolásához vezessen. Külön részletezte az előre fizetős mérőórák működését, amelyek révén elkerülhető a túlköltekezés és a tartozások felhalmozódása. Jelenleg hazánkban 130 ezer háztartásban működik előre fizetős gáz- vagy villanyóra, nagyobb hányaduk az ország keleti régiójában. A túlnyomó többség bérbeadás okán, a jogviták megelőzése érdekében él e lehetőséggel, a szociális okból bekötött feltöltős mérőórák száma 12 ezer.

(Zalai Hírlap, Fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)