Az elmúlt év munkaügyi ellenőrzési adatai alapján a munkaügyi hatóság azt tapasztalta, a munkavállalók egy jelentős hányada előtt nem ismert annak lehetősége, hogy saját maguk ellenőrizzék, foglalkoztatásukra szabályosan, vagy esetleg feketén kerül-e sor.

A fentiekre tekintettel a munkavállalói jogtudatosság fejlesztése, és ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének elősegítése céljából a hatóság az alábbi tájékoztató anyagot adja ki.

Bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontja alapján a munkáltatónak a biztosított munkavállaló foglalkoztatását legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, még a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelentenie. Amennyiben egy munkavállaló ellenőrizni szeretné, hogy a foglalkoztató a fentiek szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett-e, úgy arra elektronikus úton a https://magyarorszag.hu/ portálon elérhető Ügyfélkapun keresztül az alábbiak szerint van lehetősége (amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval).

1. Biztosítotti jogviszony lekérdezése

Az Ügyfélkapun belépve a TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások igénybevételével a https://ugyfelkapu.oep.hu/oepu/keret.jsp felületen nyílik lehetőség a biztosítotti jogviszony lekérdezésére, az alábbiak szerint:

Ügyfélkapun történő belépés után: Ügyfélkapu -> Elektronikusan intézhető ügyek -> Betűnkénti lista -> T -> TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások -> Használom a szolgáltatást -> Biztosítási jogviszony -> TAJ-szám megadása -> Tovább -> amennyiben eltérés tapasztalható a valós adatokhoz képest, a szolgáltatási felületen elektronikus úton azonnal lehet jelezni.

2. A foglalkoztató által közölt járulékadatok lekérdezése

Az Ügyfélkapun belépve az eBEV-szolgáltatások igénybevételével lehetőség van a biztosítotti jogviszonnyal összefüggésben teljesített járulékfizetés ellenőrzésére is, az alábbi módon:

Ügyfélkapun történő belépés után: Ügyfélkapu -> eBEV-szolgáltatás -> Szolgáltatások -> Járulékadat-kivonat -> Lekérdezési időszak éve: kívánt évet beállítani -> Lekérdezési időszak kezdő hónapja: kívánt hónapot beállítani -> Lekérdezési időszak záró hónapja: kívánt hónapot beállítani -> Lekérdezés indítása -> Táblázat letöltése

3. A foglalkoztató által a társadalombiztosítási egyéni számlára teljesített befizetések lekérdezése

Az adóhatóságtól az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére átadott bevallásadatok kivonata, így 2013. január 1-jétől kezdődően a biztosított egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokra (havonkénti bontásban), továbbá a biztosítási idő kezdetére és a végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok lekérdezésére az Ügyfélkapu társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó szolgáltatása segítségével van lehetőség.

Ügyfélkapun történő belépés után: Ügyfélkapu -> Elektronikusan intézhető ügyek -> Betűnkénti lista -> T -> Társadalombiztosítási egyéni számla -> Használom a szolgáltatást -> Kivonat megtekintése -> TAJ-szám megadása -> igény esetén a kivonat adatait tartalmazó táblázat alatt lehetőség van hiteles kivonat készítésére: Hiteles kivonat készítése -> Generálás indítása -> Táblázat alatt: Hiteles kivonat letöltése

Bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

Amennyiben a munkavállalónak kétségei vannak arról, hogy munkáltatója a bejelentési kötelezettségnek eleget tett-e, de nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, úgy a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen eljárva, adatai egyeztetését követően tud tájékoztatást kérni a foglalkoztató által teljesített adatszolgáltatásról, járulékfizetésről.

A munkavállalónak ugyanakkor személyes ügyfélkapus azonosító létrehozására bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatósági ügyfélszolgálaton vagy külképviseleten lehetősége van. 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen elektronikusan is végrehajtható a regisztráció.

(Zala Megyei Kormányhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium)