Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 10. 13:18

ZA-05/ÚO/00709-6/2019 „Zalaegerszeg, 6583 hrsz.-on létesítendő közforgalmú autómosó közlekedési létesítményei” építési eljárása

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 10. 8:39

Hirdetmény a felsorolt hrsz.-ú ingatlanok megosztásának kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárásokban: Rédics 052/1, 581, 0192, Kerkabarabás 067/22 és Zalaszombatfa 014/6 valamint Lendvajakabfa 067/6 hrsz.

ZMKH Lenti Járási Hivatala Földhivatali Osztály hirdetményei

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 9. 13:55

ZA/KTF/02211-2/2019. MA-SZIN Kft kérelmére Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34. sz. alatti telephelyén 1 db légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása, tájékoztató

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, tájékoztató

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 9. 8:00

ZA-04B/OKM/5677-3//2019 Hirdetmény Tóth Sándor Tibor tulajdonában lévő MTA-308 frsz-ú jármű forgalomból ideiglenes kivonásának ügyében

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 9. 8:00

ZA-04B/OKM/5594-3//2019 Hirdetmény Kovács Gyula vezetési jogosultságának megszüntetése ügyében

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 6. 8:00

ZA/KTF/02025-12/2019. Gregorovics József,, Letenye Pozsonyi u . 13-15. . szám alatti telephelyére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működésii engedély határozat közhíré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 6. 8:00

ZA/KTF/02193-3/2019. Lovró Bernadett kérelmére Zalaszántó 0156 hrsz-ú országos jelentőségű védett természeti terület helyreállításának engedélyezési eljárása, tájékoztató

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, tájékoztató

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 6. 8:00

ZA/KTF/02178-5/2019. közlemény ZA/KTF/02178-4/2019. számú határozat közhírré tétele, közlemény

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 5. 14:57

ZA/KTF/01855-14/2019.számú határozat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „Zalatárnok külterület 0215/10 hrsz. alatti fúrási iszap lerakással történő végleges ártalmatlanításának folytatására egységes szerkezetben kiadott egy

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 5. 14:55

ZA/KTF/01967-14/2019. közlemény ZA/KTF/01967-13/2019. számú határozat közhírré tétele, közlemény

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye