Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 18. 8:00

Hirdetmény erdőgazdálkodó törléséről és tulajdonosok felszólításáról Kistolmács 03/4 hrsz- ú erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 17. 12:00

A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály járási mintatér megszüntetéséről szóló döntésének közhírré tétele

A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály hirdetménye a Dobri 021/1 hrsz-ú földrészleten lévő rét művelési ágú 2. minőségi osztályú járási mintatér megszüntetéséről.

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 17. 8:00

ZA-05D/EU/347-4/2019. Hirdetmény építési engedély érvényességének meghosszabbításáról

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 17. 8:00

T-ZA-04-CST-3034-1/2019 hirdetmény a(z) Zrimics János fogyatékossági támogatás ügyében

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatala Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 15:22

tájékoztató a földrészletek kitűzéséről és bemutatásáról

ZMKH Lenti JH "kitűzött földrészlet bemutatása" hirdetmény

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 14:48

ZA/KTF/001211-5/2019. Szegna Faipari és Üvegipari Bt. Sárhida, 057/1 hrsz. alatti telephelyén üzemelő légszennyező pontforrások ZA/KTF/01211-4/2019. számú működési engedély határozat közhírré tétele, közlemény

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 14:46

ZA/KTF/00953-5/2019. a ZA/KTF/00953-4/2019. számú Új Palini-Hús Élelmiszeripari Kft. Óhíd, Petőfi S. u. 19. szám alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapító határozat közhírré tétele, közlemény

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 14:42

ZA/KTF/01264-2/2019. Horváth Balázs ev. Sand, Petőfi u 036/6 hrsz. alatti telephelyén üzemelő zajforrásaira zakjibocsártási határérték megállapítása, illetve határozat módosítási eljárása, tájékoztató

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 12:33

ZA-05/ÚO/00181-23/2019 „Zalaegerszeg, Kis utca kétirányúsítása a Kölcsey F. u. és a Stadion utcáról nyíló átkötő út között, továbbá parkolóhelyek létesítése a Kis. u. 4. sz, alatti ingatlanon” építési engedélye

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 16. 12:12

ZA-04B/MB/00012-7/2019 Elsőfokú közigazgatási hatósági döntés közlése

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály hirdetménye