Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:57

ZA/KTF/01073-2/2019. Fritz László egyéni cég Gelse, Kossuth L.. u. 148. .szám. alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:55

ZA-05D/EU/407-39/2019. Hirdetmény ügyirat felterjesztéséről

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:50

ZA/KTF/01273-2/2019. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Nagykanizsa, Ady E. u. 0194/6. hrsz. alatti telepehelyén üzemelő 2 db légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:46

ZA/KTF/01210-4/2019. Z-Rent Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 22. szám. alatti telephelyére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:44

ZA/KTF/01171-2/2019. Ifj. Tóth Károly, Csesztreg, Teleki u. 80. szám alatti telepehelyén üzemelő zajforrásaira zajkibocsátási határérték megállapítási eljárása

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:39

ZA/KTF/01173-432019. Bábolna TETRA Kft.. Zalavár 014/5-015/10 hrsz alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:35

Hirdetmény erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételéről Tilaj 026/1 hrsz- ú erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 23. 8:29

Hirdetmény erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról Csesztreg 0109/26 hrsz- ú erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 18. 8:00

Hirdetmény erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételéről Tilaj 026/1 hrsz- ú erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. április 18. 8:00

Hirdetmény erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételéről Zalavég 063 hrsz- ú erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye