Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 12:27

ZA-04B/MB/00591-9/2019. Elsőfokú közigazgatási hatósági döntés közlése

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 8:00

ZA-05/ZAH/020/440-6/2019 Hirdetmény Csapi 029 hrsz-ú külterületi ingatlan 1428/10257 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában

ZMKH ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 8:00

ZA-05/ZAH/020/981-6/2019 Hirdetmény Nagykanizsa 01015/1 hrsz-ú külterületi ingatlan 664/77092 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában

ZMKH ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 8:00

ZA-05/ZAH/020/1069-5/2019 Hirdetmény Lenti zártkert 5463 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában

ZMKH ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 8:00

ZA-05/ZAH/020/1125-5/2019 Hirdetmény Alsórajk 031/4 hrsz-ú külterületi ingatlan 4659/135738 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában

ZMKH ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 17. 8:00

A Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztálya által hivatalból indított művelési ág változás átvezetéséről szóló döntés közhírré tétele

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály hirdetménye a : Milejszeg, Gutorfölde, Szentpéterúr, Zalaigrice, Pacsa, Dobronhegy, Orbányosfa, Zalaszentmihály Kávás, Hottó, Iborfia és Nagylengyel község területén fekvő erdő művelési ágban nyilvántartott zártkerti ingatlanok fásított területté történő átminősítéséről

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 16. 16:11

Hirdetmény erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételéről Becsvölgye 097/8 erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 16. 14:35

Hirdetmény a Zalaszentgrót 050124 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, tulajdonjog bejegyzése ügyben hozott határozat közléséről

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal Földhivatali Osztály dokumentuma

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 16. 11:09

ZA/KTF/02248-2/2019. Keresztúry Dezső VMK kérelmére Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. sz. alatti telephelyén 1 db légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása, tájékoztató

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, tájékoztató

Zala Megyei Kormányhivatal, 2019. szeptember 16. 10:00

Hirdetmény erdőgazdálkodó jogcímének törléséről és új jogcímen történő nyilvántartásba vételről Petrikeresztúr 0129b alrészletű erdőn

ZMKH Zalaegerszegi JH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának hirdetménye