ZA-05/ZAH/020/01272-7/2018 Hirdetmény Szentgyörgyvár 0153 hrsz-ú külterületi ingatlan 1/3 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában

A hirdetmény a kapcsolódó anyagok alatt tekinthető meg.

(ZMKH ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály)