Ügyfeleink tájékozódásának megkönnyítése érdekében ABC-s rendben töltöttük fel a hivatalunk tevékenységi köreihez tartozó gyakran keresett témákat, tárgyszavakat. Kérjük kattintson a linkekre!

(Frissítve 2018.03.26.)

Kérelemre induló eljárásokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok.

A-Á, B, C-Cs, D, E-É, F, G-Gy, H, I-Í, J, K, L-Ly, M, N-Ny, O-Ó, Ö-Ő, P, R, S-Sz, T-Ty, U-Ú, Ü-Ű, V-W, Z-Zs

148-as igazolás

A, Á

Adatszolgáltatás (erdészeti)
Adatszolgáltatás a földhasználati nyilvántartásból

Adatszolgáltatás a földműves nyilvántartásból
Adatszolgáltatások ellenőrzése

Adatgyűjtés, ellenőrzés (önkormányzatok)

Adóigazgatási feladatok

Adósságrendezési eljárás
Agrár és Vidékfejlesztési pályázati felhívások
Agrárkár
Agrárkörnyezet-gazdálkodás
Agrártámogatások igényléséhez kapcsolódó regisztráció

A gyermek hatéves kor előtti tankötelezettségének teljesítése
A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges jóváhagyás

A hozzátartozók között erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációs feladatok

Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Aktív korúak ellátása - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Aktív korúak ellátása iránti kérelem
Aktív eszközökkel segítségnyújtás, szolgáltatás az álláskeresők, munkáltatók részére
A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adatok
Alkohol, dohányzás, kábítószer prevenció

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése
A munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók pályázatának támogatása

A munkaerő-kölcsönzők és a magánmunkaközvetítők nyilvántartásba vétele és nyilvántartása

Anonim (név nélküli) HIV szűrés

Anyakönyvi igazgatás

Anyasági támogatás

Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Anyatehén támogatás igazolás
Anyatej ellátáshoz kapcsolódó elszámolás
A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása
A termőföldek hasznosítási kötelezettségének ellenőrzése
A víziközmű-szolgáltatásra történő beköttetés kötelezés

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó munkák elvégzésére való kötelezés

Apai elismerés teljes hatályú
Apai elismerő nyilatkozatok felvétele
Autóbuszos személyszállítás
Az álláskeresők vállalkozóvá válásá elősegítő támogatás tőkejuttatással

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, gyáp, csed, gyed)
Az egyéb területen (nem védett természeti területen vagy nem természeti területen) a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változások vezetése
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, feljegyezhető tények, valamint az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatok változásával kapcsolatos ügyek intézése
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítetlen másolat, vagy kivonat szolgáltatása
Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés fürdővízellátásban használatos anyagok bejelentéséhez kapcsolódó eljárás
Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés fürdővízellátásban alkalmazott technológiák engedélyezéséhe kapcsolódó eljárás
Áldozatsegítés
Állami gondozásban részesült, nevelt gyermek utógondozói ellátás kérése
Állami kárenyhítés
Állami tármogatásokhoz hatósági bizonyítványok kiadása
Állampolgársági ügyek
Állampolgársági honosítási kérelem
Állandó menazséria működésének engedélyezése
Állandó lakóhely változásának bejelentése
Állandó személyi igazolvény kiállítása, cseréje, pótlása
Állat alapú normatív támogatások
Állategészségügyi igazolások kiállítása az EU-ba és harmadik országokba történő élőállat szállításokhoz
Állategészségügyi szabályok megtartásának ellenőrzése
Állategészségügyi és állatvédelmi hatósági bizonyítványok kiadása pályázatokhoz
Állati eledel előállítás engedélyezése
Állatotthon - állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése
Állatotthon nyilvántartásba vétele
Állatlétszám igazolás földvásárláshoz és földhaszonbérlethez
Állati melléktermék szállító tevékenység bejelentése
Állatkiállítás, állatvásár, állatverseny tartásának engedélyezése
Állatkísérlet végzésének engedélyezése
Állatszállítók engedélyezése
Állatszállító járművek engedélyezése
Állattartó telepek betelepítéséhez engedély kiadása
Állatversenyek, állatkiállítások rendezésének engedélyezése
Állatvédelmi bejelentés
Állatállományok betegségtől való mentességről hatósági bizonyítványok kiadása
Állatvédelemmel, állatok tartásával kapcsolatos bejelentése
Álláskeresési nyilvántartás, álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Álláskeresési járadék
Álláskeresők és munkáltatók részére támogatás
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatással
Álláskeresőként történő bejelentkezés
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Álláskeresési ellátás megállapítása (álláskeresési járádék, nyugdíj előtti segély)
Álláskeresési ellátás iránti kérelem
Álláskeresők és támogatásban részesülők adóigazolási ügyei
Állástalan személyek részére nyújtott képzés
Ápolási díj
Ápolási díj - alap, emelt, kiemelt összegű
Ápolási díj megállapítása iránti kérelem
Ápolási pótlék
Ár-, egységár feltüntetési kötelezettség megsértése

B

Baleseti megtérítési eljárások
Baleseti járadék
Baleseti jegyzőkönyv
Baromfi állatjóléti igazolás
Beavatkozási záródokumentáció elbírálása
Bányaszolgalom alapítása
Becsületsértés
Bejelentés nélküli foglalkoztatás
Bejelentéskötles élelmiszer-előállító tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás
Bérköltség támogatás
Bértámogatás
Bérpótlék fizetésének szabályai
Birtokvédelem végrehajtási kifogás
Bírságolási eljárások
Bontási engedélyezési eljárás
Borászati üzemek engedélyeztetése
Büntető mediáció

C, CS

Családba fogadás
Családi csődvédelem
Családi gazdaság
Családi gazdaságok nyilvántartása
Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele
Családi jogállás rendezése
Családi jogállás rendezése - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Családi pótlék
Családi pótlék szüneteltetése
Családi pótlék természetben történő folyósítása
Családtámogatási ügyek
Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak öszegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés
Csendháborítás
Cserjeirtás/ területhelyreállítás
Csoportos létszámleépítés
Csődtv. 53.§ (2), a Ctv. 112.§ (2) bekezdés,illetve a Ctv. 1. számú mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadására vonatkozó kérelem

D

De minimis igazolások
Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Diákigazolvány igénylése (NEK alapján)
Dohányzás korlátozása
Dohánytermékek gyártásához használt új adalékanyagok bejelentéséhez kapcsolódó eljárás
Dohányzóhelyek kijelölésére, dohányzás tíltására vonatkozó jogszabálytól eltérő feliratok engedélyezése

E, É

Eb veszélyessé minősítése iránti eljárás
Ebek veszélyessé nyilvánítása, tartásuk engedélyezése
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátások (táppénz, gyáp, csed, gyed)
Egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira vonatkozó megállapodások
Egészségbiztosítási ügyek
Egészségbiztosítással kapcsolatos nemzetközi nyomtatványok kiállítása (A1;E jelű nyomtatványok)
Egészséges életmód, egészségfejlesztés

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(gyámügy)
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (hatósági)
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

Egészségügyi szolgáltatások bejelentési kötelezettsége

Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése

Egészségügyi tevékenység végzésének bejelentése
Egészségügyi hulladékok kezeléséről való tájékoztatás
Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
Egészségügyi, veszélyes hulladék bejelentése

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Egy lakcímen élőkről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

Egyéni vállalkozói ügyek
Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vétele

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése

Egyszeri segély kérelem

Egyszeri segély (méltányosságból, gyógyszer)

Egységes környezethasználati engedélyezés
E-kereskedelemmel kapcsolatos kérelmek
Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

Elhelyezkedési juttatás
Elhunyt külföldre szállításának engedélyezése

Elhunyt 15 napon túli temetésének engedélyezése

Ellenőrzések (környezetvédelmi)
Elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzése iránti kérelem

Elsőfokú hatósági eljrásáok
Első magyarországi tárolási hely nyilvántartásba vétele
Előzetes vizsgálati eljárások
Emberi fogyasztásra szánt állatok és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványok ellenőrzése

Emlőszűrés

Engedély hatályának meghosszabítása kiemelt engedélyezési eljárás esetén

Engedély hatályának meghosszabítása iránti engedélyezési eljárás
Engedélyezés (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi)

Engedélyköteles termékek kereskedelme (növényvédő szer, növényvédelmi gép, termésnövelő anyag)
Engedélyköteles termékek mintavétele (növényvédő szer, termésnövelő anyag)
Erdészeti adatszolgáltatás
Erdészeti szakkérdések, szakhatósági feladatok
Erdészeti támogatások
Erdő igénybevételi eljárások
Erdőállomány adattár (országos)
Erdőgazdálkodási, erdővédelmi bírság
Erdőgazdálkodói nyilvántartás
eSZIG adattartlmának aktiválása

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

EU illetve 3. országokba élőállat szállításokhoz állategészségügyi igazolások kiállítása
Európai Uniós programok koordinációja

Exhumálás engedélyezése
Élelmiszerforgalmazással járó rendezvények bejelentésének tudomásul vétele
Élelmiszer emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítése
Élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése
Élelmiszer-előállító tevékenység bejelentése
Élelmiszer-előállító tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Élelmiszer-forgalmazáshoz különengedély kiadása
Élelmiszerrel kapcsolatos panaszbejelentése
Élelmiszer közvetítette megbetegedés kivizsgálása
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi engedélyezés
Élelmiszerszállító jármű engedélyezése
Érettségi vizsga lebonyolítása
Érettségi vizsgabizottság döntésével szembeni fellebbezés elbírálása
Építésügyi eljárások
Építésügyi szakhatósági eljárás
Építési engedélyezési eljárás
Építéshatósági fellebbezési eljárás
Építésfelügyeleti hatósági eljárás
Építésfelügyeleti hatósági bizonyítványok kiállítása
Építésfelügyeleti hatósági fellebbezési eljárás
Építésfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
Építésügyi rendkívüli események kivizsgálása
Épület bontása iránti kérelem
Épület feltüntetés iránti kérelem
Építési engedélyezési eljárás
Építésfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása
Erdészeti adatszolgáltatás
Ételmaradék felhasználás engedélyezése

F

Fakitermelés
Fakivágás
Fásításból történő fakitermelés
Fegyelmi eljárások során az iskolából/ kollégiumból kizárt tanköteles tanulónak másik iskola/ kollégium kijelölése
Fennmaradási engedélyezési eljárás
Felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása
Felnőttoktatás keretében osztályozó vizsga szervezése
Felszámolási és végelszámolási eljárásban benyújtott környezeti nyilatkozat vizsgálata
Felszámoló/ végelszámoló felmentése
Felvonók, mozgólépcsők engedélyezési eljárása
Fémkereső műszer nem hivatásgyakorláshoz kötött használatának engedélyezési eljárása
Foglalkozási eredetű megbetegedés gyanújának bejelentése
Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása
Foglalkoztatást elősegítő támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Foglalkozási rehabilitáció
Foglalkoztatási támogatások (GINOP 5.1.1.-15 program)
Foglalkoztatási támogatások (GINOP 5.2.1.-14)
Foglalkoztatási támogatások (TOP 5.1.1.)
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó ingyenes jogi tanácsadás
Fogyatékossági támogatás
Fogyasztóvédelem (Zalaegerszeg)
Fogyasztóvédelem (Nagykanizsa, Keszthely, Letenye, Lenti, Zalaszentgrót)
Fokozottan védett területre történő belépés
Forgalmi engedély cseréje, vesztésének, eltulajdonításának bejelentése, pótlása
Földhasználat bejelentés/ módosítás/ törlés
Föld használatának megszerzésére irányuló szerződések hatósági jóváhagyása
Földhasználat lap, földhasználati összesítő kiadása
Földhasználati lap másolat
Földhasználati összesítő
Földhasználai nyilvántartás vezetése
Földhasználati nyilvántartásból adatszolgáltatás
Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásra
Földmérési adatok szolgáltatása
Földmérési eljárás
Földmérési koordinációs vizsgálat
Földmérési tárgyú beadványok (panaszügyek) intézése
Földminősítési eljárás
Földminősítés, osztálybasorozás, mintatérhálózat karbantartása
Földműves nyilvántartás vezetése
Földműves nyilvántartásból adatszolgáltatás
Földszerzési ügyekben hatósági bizonyítványok kiadása
Földkönyv, földkönyvkivonat, területi összesítő
Földvédelmi eljárás
Fuvarozói engedély (közúti árutovábbítás)
Független vizsga szervezése
Fürdőhely kijelölése
Fürdővíz használatának engedélyezése

G, GY

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés
Gépjármű tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele (átírás)
Gázfelhasználó technológiák üzembe helyezésének engedélyezése
Gondnokság alá helyezés
Gondnokság alá helyezés iránti perindítás
Gondnokoltak vagyonkezelése
Gondnoksággal kapcsolatos ügyek
Gondnok kirendelése
Gondozói díjfizetési kötelezettség
Gyámsággal kapcsolatos ügyek
Gyám kirendelése
Gyermekgondozást segítő támogatás (GYES)
Gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) való jogosultság megállapítása iránt kérelem
Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Gyermeknevelési támogatásra (GYET) való jogosultság megállapítása
iránti kérelem
Gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása, ismételt elrendelése
Gyermektartásdíj megelőlegezésének megállapítása
Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése
Gyermekek védelmébe vételével kapcsolatos ügyek
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével, valamint a tankötelezettség mulasztásával összefüggő intézkedések
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Családi pótlék természetben történő folyósítása
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: megelőző pártfogás
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Ideiglenes hatályú elhelyezés
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: családbafogadás
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Nevelésbe vétel
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Utógondozás
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: utógondozói ellátás
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: Gondozási díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyek
Gyógymedence vízforgató berendezésének létesítéséhez kapcsolódó eljárás
Gyógyszertári finanszírozási előleg
Gyógyászati segédeszközökkel való ellátás
Gyümölcstelepítés

H

Hadiárva, hadigondozott családtag, hadigyámolt járadékával kapcsolatos eljárás
Hadigondozás
Hadigondozotti ellátás
Hadigondozotti pénzellátás
Hadigondozotti ellátás - egyösszegű térítés
Hadirokkant járadék
Hadiözvegy járadék
Hagyatéki eljárásban való együttműködés
Hagyatéki leltárhoz lista az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanokról
Halgazdálkodásra jogosultak
Halgazdálkodási vízterületek
Halászatiőr és Társadalmi halőrök
Hamvasztáshoz kórbonctani vizsgálat mellőzésének engedélyezése
Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban szakhatósági közreműködés
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Hatósági bizonyítvány (családtámogatási)
Hatósági bizonyítvány kiadása (népegészségügy)
Hatósági bizonyítványok (állategészségügyi és állatvédelmi) kiadása pályázatokhoz
Hatósági bizonyítvány kiállítása a fennálló biztosítási jogviszonyról a CSOK igénybevételéhez
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (építésügy)
Hatósági bizonyítvány kiadása az egyéni vállalkozó adatairól
Hatósági közvetítő-nyilvántartási feladatok
Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Hivatásos gondnok képzés
Hírközlési ügyekkel kapcsolatos eljárások
Hiteles tulajdoni lap, térképmásolat kiadása
Honosítási, illetve egyedi forgalomba helyezési eljárás
Holttest 15 napon túli koporsós temetésének engedélyezése
Holttest temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozása
Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációs feladatok
Hulladékgazdálkodási feladatok
Hulladékgazdálkodási engedélyezés
Hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Hulladékszállító járművek engedélyezése

I, Í

Ideiglenes hatályú elhelyezés
Időskorúak járadéka (gyámügyi)
Időskorúak járadéka (hatósági)
Igazolások, állategészségügyi bizonyítványok kiadása
Ingatlan használatára vonatkozó használati jog engedélyezésének kérése
Ingatlan nyilvántartás adatszolgáltatás
Ingatlan nyilvántartás vezetése
Ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítetlen másolat, vagy kivonat szolgáltatása
Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, feljegyezhető tények, valamint az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatok változásával kapcsolatos ügyek intézése
Ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változások vezetése
Ingatlanvállalkozás - felügyelet
Intézmény kijelölés
Intézkedési terv jóváhagyása
Ingatlan-nyilvántartási célú vázrajzok koordinációs vizsgálata
Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
Ipari és étkezési mák termesztése
Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó kezdeményezés
Iratmásolat (Földhivatal)
Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés fürdővízellátásban használatos anyagok bejelentéséhez kapcsolódó eljárás
Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, medencés fürdővízellátásban alkalmazott technológiák engedélyezéséhe kapcsolódó eljárás
Ivóvízbiztonsági terv engedélyezéséhez kapcsolódó eljárás
Ivóvízbiztonsági terv elfogadása
Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata
Ivóvízvizsgálati program jóváhagyása
Irtószer-felhasználási engedélyezés

J

Jármű átalakításai és összeépítési ügyek
Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása
Jármű forgalomból történő végleges kivonása
Járművezetők utánképzése
Járművezetők vizsgáztatása
Járványügyi intézkedések
Jelzálogjog bejegyzés
Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
Jelzálogjog törlés
Jelzálog hiteltartozást csökkentő támogatás
Jogalap nélkül felvett ellátások
Jogellenes panaszkezelési gyakorlattal kapcsolatos panaszbejelentés
Jogi segítségnyújtás
Jogosítvány kiállítás
Jogutódlás tudomásulvételi eljárás
Jókarbantartási kötelezési eljárás
Jóvátételi munka

K

Kapcsolattartás, kapcsolattartás végrehajtása
Karanténtelepek nyilvántartásba vétele

Kármentesítési monitoring terv elbírálása
Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása
Kármentesítésre kötelező határozatban megállapított határidő módosításának elbírálása
Kártalanítási feladatok
Kereskedelmi, ipari igazgatási feladatok
Kereskedelmi tevékenység folytatásával kapcsolatos felvilágosítás kérése
Kereskedelmi tevékenység keretében végzett élelmiszer előállító tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Képzés (állástalan személyek részére)
Képzési lehetőségekről tájékoztatás
Képzés támogatás
Képzés támogatása
Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan

Kérelem a Csődtv. 53.§ (2), a Ctv. 112.§ (2) bekezdés,illetve a Ctv. 1. számú mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadásához
Kiemelt építési engedélyezési eljárások
Kiemelt fennmaradási engedélyezési eljárások

Kiemelt használatbavételi engedélyezési eljárás

Kiemelt bontási engedélyezési eljárás

Kifizetőhelyi ellenőrzési tevékenység
Kifizetőhelyi elszámolások, kapcsolódó statisztikák
Kijelölt műszaki vizsgaállomás, eredetiségvizsgáló állomás, regisztrált autóbontó, illetve menetíró szerelő műhely ügyei

Kisajátítási eljárás állami, vagy önkormányzati kezdeményezésre
Kisajátítási záradékolás (nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben)
Kisállatkereskedés üzemelési engedély kiadása
Kiskorú házasságkötése
Kiskorú házasságkötésének engedélyezéséhez tanácsadás
Kiskorú nevelésbe vétele
Kiskorú és gondnokolt ingatlanának eladása
Kiskorú vagyoni érdekvédelme, számadási, vagyoni ügyek
Kiskorú vagyonkezelése
Kistermelői élelmiszer-előállító tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Kistermelői igazolvány
Kistermelői regisztráció (ÁLBÁ)
Kistermelői tevékenység bejelentése
Kivételes rokkantsági ellátás
Koordinációs vizsgálat (földmérés)
Korhatár előtti ellátások
Kozmetikai gyártóhely gyártói tevékenységnek bejelentése
Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése
Komplex felülvizsgálat
Kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatok
Kórbonctani vizsgálat mellőzésének engedélyezése hamvasztáshoz
Kölcsönös megfeleltetés keretében végzett ellenőrzés
Környezeti állapotvizsgálatra kötelezés
Környezeti hatásvizsgálati eljárások

Környezettanulmány készítése
Környezetvédelmi ellenőrzések
Környezetvédelmi és természetvédelmi közérdekű bejelentések, panaszok
Környezetvédelmi hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adatok
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási programok (országos)
Közfoglalkoztatási programok koordinációja
Közfoglalkoztatás hatósági ellenőrzése
Közfürdők (medencés) üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Közfürdők (medencés) üzemeltetési szabályzatának módosítása miatti jóváhagyása
Közfürdők Üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása
Közfürdők Üzemeltetési szabályzatának módosítása
Közigazgatási bírság kiszabása
Körzeti erdőtervezés
Közérdekű bejelentések, panaszok (környezetvédelem)
Közérdekű használati joggal kapcsolatos eljárás
Közérdekű munkabüntetés végrehajtása
Közgyógyellátás
Közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
Közgyógyellátási igazolványok kiadása,nyilvántartása, cseréje, visszavonása
Közhiteles földhivatali nyilvántartással összefüggő feladatok
Közjóléti létesítmények és berendezések létesítésével, megyszüntetésével kapcsolatos ügyek
Közlekedési igazgatással összefüggő feladatok
Közlekedési nyilvántartásba bejegyzett záradék törlése
Köznevelési intézmények körzethatárának kijelölése
Köznevelési intézmények közhiteles adatainak nyilvántartása
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok
Közúti jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki megvizsgálása, illetve adatváltozással kapcsolatos ügyei
Közúti ellenőrzés
Külföldi állampolgárok ingatlan szerzésével kapcsolatos eljárás
Külföldön létrejött és megszűnt biztosítás bejelentése
Külföldről hazatérő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése
Külön engedély kérelem élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához
Különengedély kiadása élelmiszer- forgalmazásához

L

Lakástámogatások (CSOK)
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek
Lakcímrendezési, népesség-nyilvántartási feladatok
Lakcím érvénytelenítésének megállapítása iránti kérelem
Lakcímigazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, találásának bejelentése
Lakcím változás
Lakcím változás átvezetése
Lakóépület építésének egyszerű bejelentése
Levegőterhelés (emisszió)
Levegőtisztaság-védelem
Levegőtisztaság-védelmi ügyekkel kapcsolatos bejelentés

M

Magánállatorvosok tevékenységének ellenőrzése
Magánszemélyek és gazdasági társaságok által benyújtott panaszbeadványok kivizsgálása
Magzat megtartására irányuló családvédelmi tanácsadás

Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése
Marginális élelmiszer előállítás bejelentése
Marhalevél igénylés
Más célú hasznosítási engedély kérelem
Megállapodások az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira
Megelőző pártfogás
Megelőző pártfogó felügyelet végrehajtása

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)
Melléktermék engedélyezése
Mezei szabálysértés
Medencés közfürdők esetén az önellenőrző vizsgálatok eltérő gyakoriságának (ritkításának) engedélyezése
Mezei őrszolgálathoz támogatás
Mező és erdőgazdasági földek árverése
Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szezési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése
Mezőőrök
Mezőőrök, hegyőrök nyilvántartásának vezetése
Médiahirdetési felület ellenőrzése
Méhnyak szűrés
Mézfelvásárlási igazolás
Méhcsaládok állategészségügyi igazolása
Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások (tp, gyáp, csed, gyed)

Méltányosságból engedélyezhető nyugdíjemelési kérelem
Mérésügyi hitelesítési bizonyítvány kiadása
Mozgásában korlátozott személyek parkoló igazolványával kapcsolatos eljárás
Munkabaleset bejelentése
Munkabér kifizetés szabályai
Munkaerő-kölcsönzők és a magánmunkaközvetítők nyilvántartásba vétele és nyilvántartása
Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók pályázatának támogatása
Munkahelyteremtő támogatás
Munkaidő beosztás szabályai
Munkaerőigény bejelentés
Munkaerőigény felvétel
Munkaerő-piaci hatósági ellenőrzés
Munkaerőpiaci információ nyújtás
Munkaerőpiaci képzések
Munkaszerződés nélküli foglalkoztatás
Munkanélkülivé válást követően nyújtható ellátás
Munkakörök átadása (önkormányzat)
Munkaközvetítés
Munkavédelmi szabályok a munkahelyen
Munkaviszony megszűnése
Munkáltatókkal való kapcsolattartás
Műszaki biztonsági vezetékjog- engedélyezési eljárás
Művelési ág változással kapcsolatos földminősítési eljárás

N, NY

Nagycsaládosokat megillető gázártámogatás
Nagylétszámú állattartó telep engedélyezése
Naperőmű engedélyezése
Nem állami szerv által alapított köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele
Nem állami szerv által alapított köznevelési intézmények működési engedélyezése
Nem hiteles tulajdoni lap és térképmásolat kiadása
Nem védett természeti területen vagy nem természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése
Nemzeti Foglalkoztatási Alap kifizetésekkel, elszámolásokkal kapcsolatos információ nyújtás
Nemzeti gyásszal kapcsolatos kötelezettség megszegése esetén közigazgatási bírság kiszabása
Nemzeti egységes kártyarendszer ügyek
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzetközi élőállat- és termékszállításokhoz hatósági bizonyítványok kiadása
Nemzetközi Oltóhely
Nevelésbe vétel
Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
Népegészségügyi szűrések
Növény alapú normatív támogatások
Növényvédelmi tevékenység a termelésben
Növény-egészségügyi regisztráció, szemlék (szaporítóanyag előállítás ellenőrzése)
Növény-egészségügyi felderítés (zárlati, veszélyes károsítók)
Növény-egészségügyi export vizsgálat
Növényvédőszer forgalmazásával kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás
Növényvédőszer forgalmazási, felhasználási, vásárlási engedélyek kiadása

Növényi károsító vizsgálatok
Növényi üzemek bejelentése
Nyilvántartásba vételezés (kistermelői regisztráció ÉLBÁ)
Nyilvántartásba vételi kérelem (álláskeresőként)
Nyomástartó berendezések időszakos felülvizsgálata
Nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozó kérelem
Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás
Nyugdíjfolyósítási ügyek
Nyugdíj ellenőrzési tevékenység
Nyugdíj előtti álláskeresési segély

O, Ó

Oktatási igazgatás
Országos Erdőállomány Adattár
Országos közfoglalkoztatási programok
Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok használati rendjével kapcsolatos információk
Otthonteremtési támogatás
Otthonteremtési támogatás megállapítása
Óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése és a tankötelezettség mulasztása

Ö, Ő

Önkormányzat által kötött csereügylethez jóváhagyás
Önkormányzatok részére szakmai segítségnyújtás
Önkormányzatokkal kapcsolatos adatgyűjtés, ellenőrzés
Összevont eljárások

Öregségi nyugdíj megállapítása
Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
Örökbe fogadni szándékozók alkamasságával kapcsolatos ügyek
Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások
Őstermelők ellenőrzése
Őstermelői igazolványok használatának ellenőrzése

P

Parlagfű mentesítés
Parlagfű elleni közérdekű védekezés földhivatalra háruló feladatai
Parkolási igazolvány kiállítása
Parkolási igazolvány ügyek
Parkolási igazolvány kiadása, meghosszabbítása
Panaszbeadványok kivizsgálása
Panaszok, közérdekű bejelentésének vizsgálata (népegészségügyi)
Panaszok, közérdekű bejelentés (törvényességi)
Panasz szavatos-jótállásos termékkel kapcsolatosan
Panasz közszolgáltatók elszámolása, számlázása, díjfizetése, szolgáltatásból történő ki- és visszakapcsolási eljárásával kapcsolatosan
Pártfogó felügyelet végrehajtása
Pártfogó felügyelői vélemény készítése
Pályázati felhívások (Agrár ás vidékfejlesztés)
Pénzbeli és természetbeni ellátások: Otthonteremtési támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások: Gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása, ismételt elrendelése
Praxisjog gyakorlásának engedélyezése
Pontforrás engedélyekkel kapcsolatos eljárások
Pollenmonitorozás

R

Regisztráció az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, adatkérésre, TAJ-és Eu-kártya kiállításra, egészségügyi szolgáltatásra, jogosultság bejelentésére
Regisztrációs matrica pótlása

Rehabilitációs ellátási és rokkantsági ügyek
Rehabilitációs és rokkantsági ellátás iránti kérelem
Rendkívüli események kivizsgálása (Építésügy)
Rokkantsági járadék igénylése

S, SZ

Saját jogú nyugellátás és hozzátartozói nyugellátás
Sajátszámlás közúti áruszállítás
Sajátos építményfajtákkal kapcsolatos eljárások
Sajátos ipari építmények engedélyezési eljárása
Salmonella- mentességi igazolás
Sírnyitás engedélyezése
Súlyos munkabaleset bejelentése
Szabadság kiadásának szabályai
Szabadrendelkezésű erdő
Szabálytalan építési tevékenységek vizsgálata
Szabálysértési bírság közérdekű munkával történő megváltása
Szabálysértési mediáció
Szakhatósági állásfoglalások kiadása állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszerbiztonsági, -higiéniai, takarmányhigiéniai és az állati eredetű termékekre vonatkozóan
Szakhatósági eljárás (építésügy)
Szakhatósági hozzájárulás (növényvédő szer forgalmazása)
Szakhatósági közreműködés a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban
Szakkérdések, szakhatósági feladatok (erdészeti)
Szakmai írásbeli vizsgatételek átvétele-átadása
Szakmai segítségnyújtás önkormányzatok részére
Szakmai vizsga szervezésének engedélyezése
Szakszemélyzet nyilvántartása
Szalmonellózis elleni védekezési programba történő bejelentkezés nyilvántartásba vétele
Szavatos-jótállásos termékkel kapcsolatos panasz
Személyi igazolvány kiállítás
Személyi igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának és találásának bejelentése
Személygépkocsis személyszállítás
Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás
Széchenyi 2020. támogatásokhoz kapcsolódó igazolások
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
Szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása
Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
Szülő által kérhető szakértői vélemények felülvizsgálata
Szülői felügyelet

T, TY

Tachográf kártya
TAJ-kártya kiadása
TAJ- kártya kiállítása iránti kérelem
Tanköteles tanuló igazolatlanul mulasztása
Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatása

Tankötelezettek nyilvántartása
Tankötelezettség teljesítése
Takarmány-forgalmazó, tároló, szállító tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Takarmány-előállítás, -forgalomba hozatal engedélyezése
Takarmány-előállítás, -forgalmazás nyilvántartásba vétele
Takarmányok exportjának, tranzitjának és importjának ellenőrzése
Talajvédelmi és agrárkörnyezet- gazdálkodási ellenőrzések
Talajvédelmi engedély, talajvédelmi járulék
Talajvédelmi igazolás, jóváhagyó határozat, szakhatósági állásfoglalás
Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata kérelem alapján
Tartózkodási hely létesítése és megszüntetése
Táborozás szervezésének bejelentése
Támogatott döntéshozatallal és előzetes jognyilatkozattal kapcsolatos ügyek
Támogatás mezei őrszolgálathoz
Támogatások nyújtása (álláskeresők és munkáltatók részére)
Tankötelezettség hat éves kor előtt
Teljes hatályú apai elismerés
Tejházak nyilvántartásba vétele
Temetők ellenőrzése
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése, temetkezési szolgáltatási tevékenység bejelentése
Telekalakítási eljárási kérelem
Telekalakítási eljárás lefolytatása

Telekalakítás iránti kérelem
Telekhatár rendezése iránti kérelem
Telekalakítási és egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás
Telepengedélyezés
Települési hulladékgyűjtő létesítmények nyilvántartásba vétele
Településképi rendelet véleményezése
Településrendezési eszköz véleményezése
Településrendezéssel kapcsolatos eljárások
Teljesítményértékelés
Temetési hozzájárulás
Temetkezési szolgáltatás engedélyezése
Temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunális igazgatási feladatok
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Tenyészet létrehozás, regisztráció
Tenyészkoca állatjóléti igazolás
Természetes gyógytényezők engedélyezését megelőző közegészségügyi eljárások
Tényfeltárási terv engedélyezése
Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása
Területrendezési tervek és településrendezési eszközök, egyéb fejlesztési tervek véleményezése
Tervezett és végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése és engedélyezése
Területrendezési hatósági eljárás
Térítésmentes gyógyászati ellátás
Térképmásolat kiadása
Térképi változás vezetés

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos kérelem kivizsgálása
Tojótyúk állatjóléti igazolás
Tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vétele
Törvényességi felügyelet
Tulajdonjog bejegyzési kérelem
Törzskönyv vesztésének, eltulajdonításának bejelentése, pótlása

Tulajdoni lap másolati kérelem
Tulajdoni lap másolat kiadás
Tulajdoni lap tartalmába történő betekintési kérelem

U, Ú

Uniós munkavállalók ügyeinek intézése
Utazási költségtérítés
Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
Utógondozás
Utógondozói ellátás
Utógondozói ellátás elrendelése
Útépítési engedélyezési eljárások
Útügyekkel kapcsolatos eljárások
Útlejegyzési feladatok
Útlevél kiállítás
Útlevélügyek

Ü, Ű

Ügygondnok, eseti gondnok, eseti gyám (méhmagzat gyámja) kirendelése
Ügyfélkapu készítés
Ügyfélkapu - regisztrációval kapcsolatos ügyintézés
Üzemeltetői vízvizsgálati program és mintavételi hely engedélyezéséhez kapcsolódó eljárás
Üzembetartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
Üzemi balesettel összefüggésben a biztosított által kifizetett térítési díj visszafizetésére irányuló eljárás
Üzletszerű társasházkezelés
Üzletszerű társasházkezelő tevékenység nyilvántartásba vétele - természetes személy vagy gazdálkodó szervezet szolgáltató
Üzletszerű ingatlankezelő tevékenység nyilvántartásba vétele - természetes személy vagy gazdálkodó szervezet szolgáltató
Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

V, W

Vadbegyűjtő helyek nyilvántartásba vételéhez szükséges ellenőrzés elvégzése
Vad-gépjármű ütközés
Vadkár
Vadászatra jogosultak
Vagyoni ügyek
Vastagbél szűrés szervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Vállalkozóvá válás támogatás
Vállalkozói ügyintézés
Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységek, illetve a változás bejelentése
Veszélyes anyagokkal/ keverékekkel végzett tevékenység  illetve változások bejelentése
Veszélyes termékekkel kapcsolatos bejelentés
Veszélyeztetés kutyával
Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek
Vezetői engedély kiadása, érvényesítése
Védett területen kutatás engedélyezése
Védelembe vétel
Védelembe vétel, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetése
Villamos energia ellátással kapcsolatos eljárások
Villamosberendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata
Villamosberendezések megépítéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása
Vízitúra engedélyezése
Vízközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó munkák elvégzésére való kötelezés
Vízközmű-szolgáltatásra történő beköttetés kötelezés

Vízvezetési és szennyvízvezetési szolgalom alapítása
Volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozotti családtag részére megállapítható járadék
Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatos bejelentés

Z, ZS

Zajkibocsájtási határértékek kiadása
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek kezelése
Zöldség-gyümölcs forgalmazás, regisztráció

(ZMKH)