Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 28. 12:14

ZA/KTF/00382-2/2020. MÁV Zrt. Búcsúszentlászlón feltárt szennyezés vonatkozásában tényfeltárási záródokumentáció elfogadás, és kármentesítési monitoring elrendelése, határozat

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 28. 10:50

ZA-01B/OKM/480-3/2020. Hirdetmény gépjármű forgalomból való kivonása tárgyában

ZMKH Keszthelyi Járási Hivatala Kormányablak Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 28. 9:56

ZA/KTF/00022-5/2020. RUGET Metals Zrt, Nagykanizsa, Raktárház u. 14. szám alatti telephelyére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 28. 9:06

ZA/KTF/00089-3/2020. BEREKI TŐZEG ’97 Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2.) által a 25 hektár területnél kisebb méretű, Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett, „Keszthely IX. – tőzeg, homok, lápföld” védnevű bányatelek megállapítása, határozat

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 28. 0:00

Az erdőnek nem minősülő föld kényszerhasznosítójaként történő kijelölés iránti kérelem benyújtása tárgyában a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztálya hirdetményt tesz közzé

Kérelem benyújtása kényszerhasznosítóként való bejelentkezésre

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 27. 14:38

Hirdetmény a Mihályfa 020/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, haszonbérleti szerződés módosítása ügyben hozott határozat közléséről

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal Földhivatali Osztály dokumentuma.

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 27. 9:36

ZA/KTF/00339-2/2020. Területi Honvédelmi Klub védett természeti területen közösségi rendezvény megtartásának engedélyezési eljárása, tájékoztató

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, tájékoztató

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 27. 9:33

ZA/KTF/00283-2/2020. közlemény ZA/KTF/00283-1/2020. számú határozat közhírré tétele, közlemény

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 27. 8:52

ZA/KTF/00348-3/2020. Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft,, 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. szám. alatti telepehelyén lévő 3 db légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2020. január 27. 8:00

ZA/KTF/00349-2/2020. NILFISK Production Kft,, Nagykanizsa, Vámház u. 1. szám. alatti telepehelyén lévő 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye