Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 13:30

ZAB/040/621-1/2018 Hirdetmény Zalaegerszeg 01114/5. hrsz. ingatlanon bányaszolgalmi jog alapítás megindítása, tárgyalás időpontja.

ZMKH Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 13:27

ZAB/040/606-1/2018 Hirdetmény Zalaegerszeg 01108/38. hrsz. ingatlanon bányaszolgalmi jog alapítás megindítása, tárgyalás időpontja.

ZMKH Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 13:17

ZA-04D/EU/284-12/2018 Hirdetmény döntés közlése ügyében

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 11:26

ZA/ÚO/NS/A/361/14/2018 Teskánd, Rákóczi u. járda (Tölgyfa utcától kezdődő 57 fm hosszon keletre)” építési engedélye

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 11:24

ZA-04B/OKM/3178-3/2018. Hirdetmény Somogyi Péter Róbert 8823 Liszó, Alsó u. 17. szám alatti lakos EZX-928 forgalmi rendszámú járművének forgalomból történő kivonása ügyében.

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 11:17

ZAB/040/620/2018. a Hirdetmény Zalaegerszeg 01114/7. hrsz. ingatlan vonatkozásában üzemeltetési célú bányaszolgalmi jog alapítása, helyszíni szemle, tárgyalás időpontja

ZMKH Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 11:15

T-ZA-04-CST-797-16/2018 hirdetmény a(z) László Sándorné családi pótlék ügyében

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjfolyósítási és Családtámogatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 18. 11:07

T-ZA-04-CST-342-6/2018 hirdetmény a(z) Szöllősi Erzsébet gyermeknevelési támogatási ügyében

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjfolyósítási és Családtámogatási Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 17. 15:34

ZA/KTF/01712-5/2018. Újlak MM Kft ,8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4 szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedély határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2018. május 17. 12:49

ZA/KTF/01711-5/2018. Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt ,8900 Zalaegerszeg, Závodszky u 1. szám alatti telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedély határozat közhírré tétele

ZMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye