Április 25-én, a Megyeháza Szent István-termében került megrendezésre a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság munkacsoportjainak felkészítő foglalkozása. A munkacsoportok felkészítésére legutóbb 2015 januárjában került sor. Az időközben bekövetkező személyi és szervezeti változások indokolttá tették a felkészítés újbóli végrehajtását.

A rendezvényt a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Takács Szabolcs kormánymegbízott nyitotta meg. Ezt követően Dr. Bónis Csilla és Dr. Káldi Zoltán, az új munkacsoport vezetők vehették át megbízó levelüket a kormánymegbízottól.

A szervezési feladatokat a Védelmi Bizottság Titkársága látta el. A Védelmi Bizottság
•    Megerősített Titkársági,
•    Támogató,
•    Honvédelmi Igazgatási,
•    Katasztrófavédelmi, valamint
•    Gazdaságmozgósítási és Lakosság-ellátási Munkacsoportjainak
összlétszáma kereken 100 fő. A tagok szükség esetén 2 váltásban, 24 órás folyamatos munkarendben látják el feladatukat.

A széleskörű feladatellátás érdekében a munkacsoportokba 18 külső, a honvédelem érdekében tevékenykedő szervezet, a Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről pedig 12 belső szervezeti egység delegál tagokat.

Huszár Péter alezredes, a védelmi bizottság titkára, valamint Vida Sándorné Balog Katalin tű. százados, titkár-helyettes előadásukban részletes tájékoztatást adtak a védelmi igazgatás rendszeréről, rendeltetéséről, jogszabályi hátteréről, a védelmi bizottság felépítéséről és feladatairól, a munkacsoportok békeidőszaki és különleges jogrendben végrehajtandó feladatairól, illetve a riasztás és értesítés rendszeréről. A Honvédelmi Igazgatási Munkacsoport feladatait az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka, Soós Gyula őrnagy ismertette. A Katasztrófavédelmi Munkacsoport tevékenységéről a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Miskolczi Tibor tű. ezredes, míg Veszprém megye veszélyeztetettségéről az igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, Vízi Ottó tű. alezredes tartott tájékoztatást.

A rendezvény zárásaként a munkacsoportok új tagjai vehették kézhez megbízó leveleiket.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)