A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság soros őszi ülésére 2017. november 29-én, az MH Bakony Harckiképző Központ várpalotai laktanyájában került sor.

A rendezvény előtt a Megyeházán Takács Szabolcs, a védelmi bizottság elnöke tájékoztatta a megyei sajtót a bizottság 2017. évi munkájáról, illetve tájékoztatást adott a rendvédelmi és a honvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek téli rendkívüli időjárási helyzetre történő felkészüléséről. A sajtónyilvános esemény második részében a Veszprém megyében megalakult önkéntes járási mentőcsoportok tagszervezetei részére felszerelések és eszközök kerültek átadásra. Az eszközöket a védelmi bizottság elnöke adta át.

Az átadással egybekötött tájékoztatót követően a várpalotai laktanyában folytatódott a bizottsági ülés, ahol elsőként a téli rendkívüli időjárási helyzetre történő felkészülés helyzete került napirendre.

A rendezvényen elfogadták a bizottság titkárának beszámolóját a 2017. évben elvégzett feladatokról. A védelmi bizottság éves pénzügyi tervének módosítását követően a bizottság titkára tájékoztatást adott a járási helyi védelmi bizottságok 2017. évi ellenőrzéséről, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer működéséről, valamint a „Saber Guardian 2017” gyakorlat megyét érintő eseményeiről.  A védelmi bizottság tagjait, illetve állandó meghívottjait az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság képviseletében Dr. Horváth Zoltán alezredes tájékoztatta az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kialakításának aktuális helyzetéről.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei beszámoltak a „Convex-3-2017” nemzetközi nukleáris balesetelhárítási gyakorlat tapasztalatairól, majd a megjelentek előadást hallhattak a humán kockázatokról és azok csökkentéséről az információ biztonság területén.

A napirendi pontok tárgyalását követően a védelmi bizottság elnöke megköszönte és emléklappal ismerte el Vida Sándorné Balog Katalin tűzoltó százados munkáját, aki az elmúlt időszakban ellátta a védelmi bizottság titkárhelyettesi beosztást.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Dányi Béla dandártábornok a katasztrófavédelem terén huzamosabb ideje végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül „Szent Flórián Emlékplakettet” adományozott Huszár Péter alezredes a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkára részére.

A rendezvény zárásaként Oszlánszki Béla alezredes, az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnok-helyettese tájékoztatta a részvevőket a központ felépítéséről, feladatairól, jövőbeni terveiről. A katonai szervezet technikai eszközeit a laktanya alakulóterén technikai bemutató keretében tekinthették meg az érdeklődők.

(Veszprém Megyei Védelmi Bizottság)