A kormányablakokban létrejött NAV ügyfélszolgálatok működése, Veszprém megye aktuális társadalmi-gazdasági helyzete, valamint a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos tapasztalatok szerepeltek a Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium hétfői ülésének napirendjén. A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó megyei, valamint egyéb, megyei illetékességű államigazgatási szervek tanácskozását az Államigazgatási Kollégium elnöke, Takács Szabolcs kormánymegbízott nyitotta meg.

Dr. Dégi Zoltán, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója előadásában elmondta: a NAV ügyfélszolgálatok Kormányablakokon belüli megnyitásának elsődleges célja az állampolgárokhoz közelebbi ügyintézés, az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer megteremtése, emellett a hatékonyabb működés, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a kormányablakok ügyfélszolgálatain megteremteni kívánt ügyfélbarát adóigazgatási rendszer támogatása volt. Az első NAV-ügyfélszolgálat az országban Veszprém megyében, Várpalotán jött létre 2017-ben, majd 2018. január 1-jétől Balatonalmádi, Devecser és Sümeg járásokban is megnyílt a lehetőség az adóhatósági ügyintézésre a kormányablakokban. A NAV-ügyfélszolgálatokon egyebek mellett adóazonosító jellel, adókártyával kapcsolatos ügyeket, adószámlával, bevallásokkal kapcsolatos ügyeket intézhetnek az állampolgárok, de lehetőség van például jövedelemigazolás kiállítására is.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, egyben az Államigazgatási Kollégium elnöke az előadás után hangsúlyozta: a Veszprém megyében oly sokszor emlegetett sikeres partneri kapcsolat egyik kiváló példája a NAV-val történő együttműködés, amely a kormányhivatal azon szándékát is erősíti, hogy az állampolgárok minél több ügyet tudjanak a kormányablakokban egy helyen elintézni.

Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője a Veszprém megyei gazdasági és demográfiai mutatókról tartott előadást, melyben kiemelte: a foglalkoztatási ráta 2017-ben és 2018-ban is az országos átlagon felüli értéket mutat Veszprém megyében: meghaladja a 60%-ot, míg a munkanélküliségi ráta az országos 3,8 %-hoz képest a megyében csak 1,6 % volt 2018 harmadik negyedévében. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a lakásépítési kedv folyamatosan nőtt a megyében. A beszámoló szerint a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutatott, 2017-ben kiugróan magas volt. A megyei demográfiai mutatókat illetően a 90-es évek eleje óta jellemző természetes fogyás 2017-ben évek óta először csökkent a szakember beszámolója szerint. Takács Szabolcs a beszámolóhoz hozzáfűzte: a bemutatott statisztikai adatok is tükrözik, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Magyarország gazdasága erősödött, ennek következtében pedig jelentősen csökkent a munkanélküliség és növekedett a foglalkoztatás. A családvédelmi intézkedések további pozitív hozadéka a demográfiai helyzet javulása lehet.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos tapasztalatairól szóló beszámolón Kozma Zoltán, a hivatal osztályvezetője arról beszélt: kérelem alapján, szakhatósági állásfoglalásra alapozva döntenek a munkakérelmekről a 3. országból érkező állampolgárok esetén. A szakhatósági állásfoglalást a Hivatal kérésére a megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya adja ki, amely saját szakági jogszabályi előírásai alapján vizsgálja, hogy az adott munkakörre van-e benyújtva érvényes munkaerőigény, a munkakörre van-e kiközvetíthető magyar vagy uniós állampolgár. Mentesülnek a szakhatósági hozzájárulás beszerzése alól azok a szomszédos, nem uniós országból származó állampolgárok, akik az úgynevezett hiányszakmákról a Pénzügyminiszter által közzétett listán szereplő munkakörök valamelyikében szeretnének Magyarországon dolgozni. Az előadásban elhangzott, hogy 2016. július 1-je óta lehetőség van a foglalkoztató útján történő tartózkodási engedély-kérelem benyújtására, továbbá 2018 szeptemberétől elektronikus úton is benyújtható a kérelem az Enter Hungary programon keresztül.

A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium ülésein a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetői, a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői és a Veszprém megyei illetékességgel rendelkező nem Veszprém megyei székhelyű államigazgatási szervek vezetői, valamint a NAV, a bíróság, ügyészség, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat vezető beosztású delegáltjai vesznek részt.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)