A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt március 27-től kizárólag távoktatásban, illetve digitális képzésként szervezhetőek meg az álláskeresést segítő felnőttképzési programok. Személyes jelenlétet igénylő képzés, illetve vizsga nem tartható.

A felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Kormányrendeletértelmében ettől nem térhet el a szervező akkor sem, ha az eredeti jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program másképpen rendelkezik.

A távoktatás időtartamára a keresetpótló juttatást 100%-ban folyósítják. A kormányrendelet hatályba lépése közötti hiányzása igazoltnak minősül, a mától induló távoktatásos képzéseken való részvételt személyes jelenlétként veszik figyelembe. Szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg. A folyamatban lévő szakmai vizsgákat fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig befejezni. Ugyanez vonatkozik a közfoglalkoztatási jogviszony keretein belül szervezett képzésekre is.

Az állami foglalkoztatási szerv által indított, folyamatban lévő képzéseket a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztik, további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók. A felfüggesztés időtartama alatt a résztvevőket illető keresetpótló juttatás folyósításra kerül, azzal, hogy annak összege a hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.A folyamatban lévő képzésekkel kapcsolatos szerződések, valamint a kormányhivatal által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodnak.

A fönti rendelkezés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett összes képzést érinti, melyek az alábbiak:

  • építő- és anyagmozgató gép kezelője
  • angol középfok képzés
  • német középfok
  • raktáros
  • szociális gondozó és ápoló
  • logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
  • irodai informatikus
  • pénzügyi és számviteli ügyintéző
  • nehéz-pótkocsi vezető.

Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfél és az állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)