A Kormány döntése szerint az állam pénzbeli segítséget nyújt a vörösiszap-katasztrófa magánszemély károsultjai javára vagyoni és nem vagyoni káruk megtérülése érdekében. Az állami segítségnyújtás részletszabályait a 21/2015. (II.18.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Korm. rendelet értelmében segítségnyújtásra azok a magánszemélyek jogosultak, akik

a) 2014. december 31-ig – a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben keletkezett kárigényükre tekintettel - vagyoni / nem vagyoni kártérítés iránt pert indítottak a MAL Zrt. „f.a.” ellen vagy a felszámolási eljárásban erre vonatkozóan igényt érvényesítettek,

b) a követelésüket a MAL Zrt. „f.a.” felszámolójának a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott módon bejelentették, és

c) az állam javára engedményezik a MAL Zrt. „f.a.”-val szemben fennálló, a bíróság által jogerősen megállapított vagyoni / nem vagyoni kár tőkeösszegére vonatkozó követelést.

Az állami segítségnyújtás a bíróság által jogerősen megállapított vagyoni / nem vagyoni kártérítés tőkeösszegére, valamint a követeléssel összefüggésben a felszámolási eljárásban megfizetett nyilvántartásba-vételi díjra terjed ki.

A jogosultaknak közigazgatási hatósági eljárás megindítását kell kérelmezniük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál.

A kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

a) a bíróság jogerős döntését,

b) a nyilvántartásba-vételi díj megfizetését igazoló dokumentumot és

c) az állam javára történő engedményezésről szóló nyilatkozatot.

A kérelmekkel kapcsolatos döntést a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hozza.

A kérelmek benyújthatók a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (8200 Veszprém Megyeház tér 1.), valamint a Devecseri Járási Hivatalban (8460 Devecser Petőfi tér 1.).

Az ügyintézéssel kapcsolatban a Devecseri Járási Hivatal részéről Bereczky Nóra járási hivatalvezető nyújt tájékoztatást és segítséget személyesen, valamint a 88/512-570 telefonszámon, illetve a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a 88/579-304 telefonszámon.

 

 

Az eljárás megindításhoz a Kérelem nyomtatvány letölthető innen: letöltés!

Az engedményezésről szóló nyilatkozat letölthető innen: letöltés!

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)