A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot, amely június 19-től augusztus 31-ig tart. A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását.

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, legfeljebb napi 6 órás munkaidőre, 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg nyújtható, amely összegen felül megtérítésre kerül a szociális hozzájárulási adó is.

A foglalkoztatónak a tervezet foglalkoztatást megelőzően munkaerőigényt, valamint támogatás iránti kérelmet kell benyújtania az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára. A támogatás előfeltétele, hogy a munkaviszony megkezdése előtt a résztvevő diákok a lakó vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetessék magukat. Ehhez a diáknak személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvánnyal, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a járási hivatal foglalkoztatási osztályán megjelennie. Veszprém megye járási hivatal foglalkoztatási osztályainak elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirek/jarasi-hivatalok internetes címen található meg. A járási hivatal foglalkoztatási osztálya a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével a sikeres elhelyezkedés érdekében munkaközvetítést végez.

A „Nyári diákmunka” program keretösszege országosan 2,3 milliárd forint. A Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a program megvalósítására 98 millió forint áll rendelkezésére.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)