Takács Szabolcs, Veszprém megyei kormánymegbízott sajtótájékoztatót tartott az állami bürokrácia- és rezsicsökkentésről január 11-én a Megyeháza könyvtárában.

A Kormány a közigazgatás átalakításával azt akarja elérni, hogy az emberek olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbben intézhessék ügyeiket. Ennek érdekében a tavalyi évben folytatta a közigazgatás reformját, melynek célja a bürokráciacsökkentés, nyitotta meg sajtótájékoztatóját Takács Szabolcs kormánymegbízott hétfőn.

Bevezetőjében elmondta, hogy az Országgyűlés 2015. december 1-jén elfogadta a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvényt, mely 2016. január 1-jén lépett hatályba. Kiemelte, hogy a jogszabályváltozásnak köszönhetően mindösszesen 108 törvény módosítása történt meg. Ebből kifolyólag a Ket. általános eljárási szabályai egyszerűsödtek, az engedélyhez kötött tevékenységek köre és az ügyintézési határidők csökkentek, továbbá az egyes hatósági ügyeket érintő anyagi jogszabályok egyszerűsítésére is sor került.

fotó: VEMKH

A sajtótájékoztató második felében a Kormánymegbízott ismertette, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel egyidejűleg több hatósági eljárás díja is csökkent 2016. január 1-jét követően, egyes eljárások pedig ingyenessé váltak. Ismertette, hogy az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének megismerése érdekében a Kormány 2015 nyarán konzultációt tartott a megyei kormányhivatalok, a járási és kerületi hivatalok bevonásával, melynek során országosan közel négyszázezren mondtak véleményt. Veszprém megyében az állampolgárokat érintő terhek állami rezsicsökkentésével kapcsolatban 12 807 db érvényes kérdőívet töltöttek ki.

Az állami rezsicsökkentés keretében több mint 20 hatósági eljárás díja, illetve illetéke csökkent vagy szűnt meg, ez mindösszesen 10 milliárd forint megtakarítást eredményez majd a 2016. évben az állampolgárok és vállalkozások számára mondta Takács Szabolcs.

Állampolgárokat érintően ingyenes:
-    személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kiállítása, pótlása
-    családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások
-    eltulajdonított okmányok pótlása
-    gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal
-    mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
-    hatósági erkölcsi bizonyítvány évente négy alkalommal
-    tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján
-    oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány)
-    felsőoktatási képzésre jelentkezés
-    jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele
-    lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan esetén.

Állampolgárokat érintő további kedvezmény, a gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása a kettő vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetén.

Vállalkozásokat érintően ingyenes:
-    adóhatósági igazolás
-    cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése (a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)
-    cégek éves számviteli beszámolójának közzététele
-    üzlet működési engedélye iránti eljárás
-    vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása
-    népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
-    mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.

A Kormánymegbízotti sajtótájékoztató végén hangsúlyozta, hogy a Kormány szándéka az, hogy a jövőben tovább folytassa az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését. Emellett folytatni kívánja az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos célok megvalósítását is.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)