Megújult a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Osztályának otthont adó Veszprém, Komakút tér 1 szám alatti épület egy része.

Befejeződött a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály veszprémi épületének akadálymentesítése és korszerűsítése. A munkálatok 2015 tavaszán kezdődtek, a létesítmény átalakítását és működésének korszerűsítését az Európai Unió  84 millió forinttal támogatta. A fejlesztés a megváltozott munkaképességű személyek komplex rehabilitációjának infrastrukturális feltételein javító, közel 4 milliárd forintos program része.

A  84 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés során 2 db modern, a mai kor követelményeinek megfelelő vizsgáló helyiség, irodák, akadálymenetes vizesblokkok és személyzeti öltözők kerültek kialakításra a létesítményben. A felújított ingatlan a látás- és a hallássérült, és a mozgásukban korlátozott személyek számára egyaránt akadálymentessé vált. A beruházás keretében informatikai fejlesztésekre, új vizsgálóeszközök beszerzésére is sor került. Így a szolgáltatások színvonala az ügyfélkör speciális igényeihez igazodhat majd.

Az európai uniós program keretében 18 megyeszékhelyen korszerűsítették a megyei rehabilitációs hatóságok épületeit és felszereléseit.

A rehabilitációs hatóságok döntenek első fokon többek között a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellet számos más egészségkárosodáson alapuló jogosultságról.

A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” elnevezésű, TIOP 3.2.2-08/1-2008-0002-es azonosító számon nyilvántartott projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a 18 érintett megyei kormányhivatal konzorciumai irányították. A fejlesztések a „Széchenyi 2020” program keretében valósultak meg.

 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal - CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI OSZTÁLY)