Bármelyik kormányablakban hozzáférhető július elsejétől az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a tajkártya másodlat példánya is. Ezeket az okmányokat korábban csak az Egészségbiztosítási Osztály ügyfélszolgálatán igényelhették az ügyfelek.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Unió bármely tagállamában a magyar egészségbiztosítás terhére vehetik igénybe a szükséges orvos-egészségügyi szolgáltatásokat az arra jogosultak az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, amelyet azok igényelhetnek, akik az Unió valamely tagállamában bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek.

A kártyát július 1-jétől a járási hivatalok adják ki kérelemre. A kártya kiállítása térítésmentes, kivéve, ha annak érvényességi időn belüli megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése vagy ellopása esetén igényli újra a tulajdonos. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A kártya a járási hivataloknál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül igényelhető.

Tajkártya másodlat

A társadalombiztosítási azonosító jel (közismertebb nevén taj) az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben a személyi adatok védelme érdekében bevezetett személyt azonosító kód. A taj-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (tajkártya) igazolja, amelyet a Magyarországon született és élő, magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell.

Aki nem rendelkezik tajszámmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az továbbra is a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál igényelhet tajkártyát az igénylőlap kitöltésével.

Kormányablakokban kizárólag a másodlat kiadása történik, vagyis ha a tajkártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott. Ezekben az esetekben az újabb tajkártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege háromezer forint.

A kormányablakok elérhetősége: http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/veszprem/19

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)