Európai uniós forrásból került felújításra a Veszprém Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának otthont adó Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti épületrész, melyet az Európai Unió 84 millió forinttal támogatott.

foto: VEMKH

 

 

Az európai uniós támogatásból 370 m2-en megvalósult fejlesztés során 2 modern, a mai kor követelményeinek megfelelő vizsgáló helyiség, irodák, akadálymenetes vizesblokkok és személyzeti öltözők kerültek kialakításra. A felújított épületrész a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott személyek számára egyaránt akadálymentessé vált. Az akadálymentesítés mellett másik, kiemelkedően fontos EU-s célkitűzés, az épületek energiafelhasználásának csökkentése is megvalósult. A fejlesztés részeként informatikai eszközök, képességvizsgáló munka szimulátorok, valamint a vizsgálók bútorzatának beszerzésére is sor került. A beruházásnak köszönhetően a szolgáltatások színvonala jelenleg már az ügyfélkör speciális igényeihez igazodik.

A veszprémi beruházás a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs vizsgálatainak infrastrukturális feltételeit fejlesztő, közel 4 milliárd forintos program részeként került megvalósításra.

foto: VEMKH

 

 

 

A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” elnevezésű, TIOP 3.2.2-08/1-2008-0002-es azonosító számú, kiemelt Európai Uniós projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal konzorciumban valósította meg.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)