Takács Szabolcs kormánymegbízott a rendezvényt megnyitó beszédében hangsúlyozta: az értekezlet célja, ahogy eddig is, a hatóság és az önkormányzatok közötti közvetlen és jó kommunikáció fenntartása. Hangsúlyozta: hisz abban, hogy a közös feladatok megoldását, illetve az információáramlást is elősegítik ezek az alkalmak.

Az önkormányzatokat érintő ügyek között említette a közös önkormányzati hivatalok megszüntetésének és újjáalakulásának kérdését, valamint az építéshatósági feladatok átvételét. Takács Szabolcs elsősorban arról számolt be, hogy a 2019. októberi önkormányzati választások lebonyolítása a megyében zavartalan volt, az ezzel kapcsolatos munkát megköszönte a települések jegyzőinek. Emlékeztetett arra: Veszprém megyében a 2019 őszi önkormányzati választások után Litérrel együtt 65 polgármester jogviszonya szűnt meg új polgármester megválasztásával. A munkaköri átadás-átvételi eljárások szintén problémamentesen lezajlottak, és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek változása miatt esedékes 23 átadás-átvételi eljárást is lebonyolította a Veszprém Megyei Kormányhivatal.

A Közös Önkormányzati Hivatalokkal kapcsolatosan a kormánymegbízott hangsúlyozta: a hivatali működés feltételei mindenképpen biztosítottak lesznek. A településképi rendeletek felülvizsgálatát illetően sok esetben volt szükség ismételt felhívásra, több esetben még nem zárult le a folyamat.

A kormánymegbízott arról is beszélt: a közigazgatást érintő, mintegy 100 törvénymódosítást tartalmazó törvénycsomag a kormányhivatal szervezeti felépítését is érinti, viszont nem jár a megyei járások vagy járásközpontok számának csökkenésével, csupán a megyeközpontú járások megszűnését és feladatainak a kormányhivatal illetékes főosztályaihoz kerülését jelenti.

Végül kifejtette: a járásszékhely szerinti települések esetén a jegyző építésügyi igazgatási feladatai 2020. március 1-től a kormányhivatalba kerülnek. Veszprém megyében ez összesen 10 jegyzőt érint. Ezzel a változással a települési önkormányzat mindazon ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, amelyet az építésügyi igazgatási feladatellátáshoz használt, az állam ingyenes használatába kerül. Nem tulajdonváltozás történik, csak a vagyon használata kerül időlegesen, az állami feladatellátás idejéig, ingyenesen az államhoz. A vagyonnal kapcsolatos megállapodást a település polgármestere és a kormánymegbízott által megkötött megállapodás szabályozza, amely megállapodást 2020. január 31-ig meg kell kötni.

A jegyzői értekezleten Boross István, a Nagyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei igazgatója előadásban vázolta a levéltári működés és a Kormányhivatal iratkezelési tevékenysége közötti összefüggéseket, az együttműködés lehetőségeit. Szó volt a  jegyző szociális és gyámügyi hatáskörében hozott döntéseinek kormányhivatali ellenőrzéséről, az önkormányzati hivatalok hatósági, informatikai iratkezelési feladatellátásának kormányhivatali ellenőrzéséről, a termőföld adásvételével kapcsolatos jegyzői feladatokról, valamint a jövő évben várható ügyekről.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)