A polgári, keresztény értékrendek és a szolgáltató állam koncepciója mentén folytatja munkáját a Veszprém Megyei Kormányhivatal élén Takács Szabolcs kormánymegbízott, aki nemrég vehette át az újabb négy évre szóló kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az interjú a Napló 2018. szeptember 8-ai számában jelent meg.

fotó: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprém megye negyvenesztendős kormánymegbízottja a Naplónak adott interjújában az általa vezetett hivatal működésére irányuló kérdéseinkkel kapcsolatban többek között szót ejtett jelentős fejlesztési tervekről, a közigazgatás és az ügyintézés irányelveiről, illetve beszélt hobbijairól, a természet iránti szeretetéről is.

– Milyen gondolatokkal, érzésekkel fogadta az újbóli kinevezését a Veszprém Megyei Kormányhivatal élére?

– Rendkívül megtisztelő volt számomra és persze nagyon örültem neki, hogy egy újabb négyéves ciklusban folytathatom a munkát a Veszprém Megyei Kormányhivatal élén – nyilatkozta lapunknak Takács Szabolcs. – A hivatásom elsősorban feladatokkal és hatalmas felelősséggel jár. A továbbiakban is azon dolgozom a munkatársaimmal, hogy a kormányzati célkitűzések és a szolgáltató állam koncepciója mentén működtessük a kormányhivatalt: tájékoztassuk, segítsük a hozzánk forduló ügyfeleket, állampolgárokat, továbbá a lehetőségeinkhez, a hatásköreinkhez mérten támogassuk a vállalkozásfejlesztést és a munkahelyteremtést. Arra törekszünk, hogy egyre több ügyet lehessen intézni a kormányablakokban, egyre közelebb vigyük az ügyintézést az ügyfelekhez.

– Az újbóli kinevezése azt mutatja, elégedettek a munkájával.


– Fontos a visszacsatolás számomra. Szeretnénk, ha az állampolgárok is azt gondolnák: jól működik a Veszprém Megyei Kormányhivatal. Éppen ezért folyamatosan elégedettségi kérdőívek kitöltésére kérjük az ügyfeleket a kormányablakainkban, ezekből pedig egyértelműen az derül ki, hogy az emberek elégedettek a 2010 óta új szerkezetben működő területi közigazgatási rendszerrel és a kormányhivatal munkájával. Reményeim szerint a mi munkánk azt is eredményezi, hogy az állampolgárok egyre inkább megbíznak majd az állam szolgáltatásaiban. A kormányhivatal gazdasági helyzete kiegyensúlyozott, egyik hangsúlyos célunk, hogy minél kevesebb adóforintból minél hatékonyabban lássuk el a feladatainkat. Utóbbihoz kapcsolódóan megemlítenék egy példát: amíg a feladatellátáshoz bérelt ingatlanjaink száma 2010-ben még 22 volt, addig ez a szám ma már csak kettő, és hamarosan egyre csökken egy újabb állami ingatlan felújításával.

– Mit tart a legnagyobb eredménynek, sikernek az elmúlt négy év tekintetében?

– Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek a területi közigazgatás történelmi léptékű átalakításának, arra pedig különösen, hogy a nyolc évvel ezelőtt kitűzött célokat ma eredményként mutathatjuk fel. Külön örülök neki, hogy a polgári, keresztény értékrendek mentén, ezeket képviselve remek, kollegiális légkör és összetartó csapatmunka jellemzi a jelenleg 1480 munkatárssal rendelkező Veszprém Megyei Kormányhivatalt. Amikor megkaptam az újbóli kinevezésemet, az első utam Márfi Gyula veszprémi érsek atyához vezetett, számomra nagyon fontos az isteni gondviselés. Az elmúlt négy év során a napi munkámban fontos vezérlőelem volt az elhivatottság és a szakmaiság. Ebben a tekintetben saját magammal és a kollégáimmal szemben is szigorú követelményeket támasztok. Személyesen fontos eredménynek tekintem azt is, hogy kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki a társszervekkel, a helyi képviselőkkel, az önkormányzati vezetőkkel, illetve a katasztrófa- és rendvédelmi szervek elöljáróival. Vallom: a jó emberi kapcsolatok segítik a gyorsabb és eredményesebb munkavégzést, ezáltal pedig közös sikerré válik a kormányzati célok megvalósulása, valamint a segítő, támogató, szolgáltató állam megtestesülése, képviselete.

– A mai világban nem kell különösebben taglalni a digitalizáció szerepét, fontosságát. Tervezik-e az elektronikus közigazgatás fejlesztését, kiszélesítését?

– A kormányzat nagy figyelmet fordít a digitalizációra, ami a kormányhivatalok szintjén az elektronikusan benyújtható ügyek számának folyamatos növelésében, illetve a hivatal informatikai felszereltségének naprakészen tartásában jelenik meg. Az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg ezen a területen, a kollégáink új számítógépes gépparkkal dolgoznak a gyorsabb, hatékonyabb feladatellátás érdekében. A következő időszakra nézve is vannak olyan, a közigazgatást fejlesztő operatív programok, melyek ezt a célt támogatják. Szeretnénk megvalósítani, hogy az informatikai hálózatunk fejlesztésével átjárhatóvá váljanak az egyes rendszerek, például a földhivatali ügyintéző a munkája során hozzáférjen az erdészeti szakrendszerben használt iratokhoz. Hasonlóan fontos célkitűzés a sávszélesség növelése a kisebb járásokban. Az informatikai fejlesztéseink nyomán egyre több mindet tud otthonról intézni az állampolgár az Ügyfélkapun keresztül, a jövő feladata és kihívása annak elérése, hogy minél kevesebb ügyintézéshez kelljen bejönni a hivatalba.

– Korábban nyolc éven keresztül polgármestere volt egy kistelepülésnek, Bakonyjákónak. Bizonyára jól ismeri a falvak lakosságának életét. Milyen intézkedésekkel lehet segíteni a falusiak ügyintézését?


– Előnynek tartom, hogy úgymond alulról kezdtem, hiszen korábban dolgoztam polgármesterként, kistérségi és megyei vezetőként is, majd ezután kerültem a kormányhivatal élére. Ismerem a kistelepülések mindennapjait, az ott élő emberek életét, igényeit, mivel most is kistelepülésen, Farkasgyepűn élek. Ezen tapasztalataimat is felhasználva igyekszem segíteni a falvak lakóit. A hivatalunkat erősítő 31 ügysegéd kollégánk rendszeresen ellátogat a megye 109 kistelepülésére, hogy a helyeik az ottani polgármesteri hivatalokban vehessék igénybe a területi közigazgatáshoz kapcsolódó ügyintézést. Emellett a megyében mind a 14 korábbi okmányiroda ma már kormányablakként működik, ez 14 integrált ügyintézési helyszínt jelent. Egy új, remek kezdeményezés a Mobilizált Ügyfélszolgálat, hétköznapi nevén a kormányablak-busz, amellyel a Veszprém Megyei Kormányhivatal is rendelkezni fog. Ez a mozgó ügyfélszolgálat már meg is érkezett hozzánk, jelenleg az informatikai felszerelése zajlik, terveink szerint ebben a hónapban munkába állatjuk.

A személy- és gépjárműügyi ügyintézést, például útlevélkészítést vagy jogosítványhosszabbítást is lehetővé tévő kormányablak-buszunknak azokra a kistelepülésekre vezetnek majd az útjai, amelyek tömegközlekedéssel a legnehezebben megközelíthetőek. A mozgásukban korlátozott személyek esetében akár az érintett háza elé is beparkol majd a busz, egy előre egyeztetett időpontban. Ennél közelebb már tényleg nem lehet vinni az ügyintézést az állampolgárokhoz. Ezekből a kormányablak-buszokból jelenleg tíz van az országban, de a számuk minden bizonnyal bővülni fog, mi szeretnénk, ha nálunk legalább három lenne. Így egy-egy jutna a Balaton-felvidék, a Somló és a Bakony aprófalvas területeire.

– Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. Ennél nagyobb dicséretet aligha kaphatnak, de kell-e, lehet-e tovább javítani a kormányhivatal munkáján?

– Igen, ez valóban hatalmas dicséret számunkra, ugyanakkor talán még nagyobb felelősséget is jelent, hiszen ezt az elismerést meg kell tudnunk tartani. Természetesen mindenen lehet javítani, és törekedni is kell erre. Folyamatosan, dinamikusan fejlődő országban élünk, és ezzel lépést kell tartania az államigazgatásnak is, miközben megtartjuk, vagy akár tovább emeljük a közigazgatás minőségét. Mindenesetre a pozitív állampolgári visszajelzések megnyugtatóak számunkra, hogy jó úton járunk.

Fotó: Árvai Károly

– Hogyan fogalmazná meg a közigazgatás lényegét, fontosságát, szerepét?

– A kormányhivatal és a kormányablakok kaput jelentenek az állampolgárok számára. A kormányzat által jobbító szándékkal meghozott intézkedések, döntések, például a bürokráciacsökkentés igénye a területi közigazgatási rendszer elemein keresztül jut el az emberekhez. A közvetítő szerepünk miatt különösen nagy a felelősségünk, az állampolgároknak érezniük kell, hogy állam értük van. Az a feladatunk, a küldetésünk, hogy segítsük a lakosság életét.

– Az elhangzottak szerint célokban, feladatokban nem szűkölködik a Veszprém Megyei Kormányhivatal. Ön hogyan tud kikapcsolódni, feltöltődni?

– Kedvelt hobbimon, a kerékpározáson keresztül nemcsak az egészségem megőrzésére figyelek, de a feltöltődésemben is jelentős szerepet játszik. Farkasgyepűn élek, így az ország legszebb megyéjében, jó levegőn, a Bakonyban tudok hódolni ennek a mozgásformának. Egyébként is rajongok a természetért. Ehhez kapcsolódik a másik szenvedélyem, a vadászat, ami számomra a természet szeretetéhez és védelméhez is szervesen illeszkedik. Szeretek kirándulni, túrázni, és igyekszem hetente legalább egy napot a családommal tölteni.

(Napló - Veszprém Megyei Kormányhivatal)