Veszprém megyében közel 3 ezer nyugdíjas munkavállalót érint az a kedvező változás, mely szerint a nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján történő 0,5% mértékű nyugdíjnövelést 2017. január 01-től nem kell külön kérni, azt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság hivatalból induló eljárás keretében állapítja meg.

A saját jogú nyugellátás mellett foglalkoztatottak, vagy vállalkozói tevékenységet végző személyek a nyugdíjjárulék fizetés fejében nyugdíjnövelésre jogosultak. A növelés eddig kérelemre került megállapításra, az idei évtől azonban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – kérelem benyújtása nélkül – hivatalból állapítja meg.

A korábbi évek tapasztalatai alapján sokan nem ismerték ezt a jogszabályi lehetőséget, ezért nem kezdeményezték nyugellátásuk növelését. Erre a módosításra az érintettek, az érdekérvényesítő szervek, valamint a nyugellátást megállapító szervek visszajelzései alapján került sor annak érdekében, hogy elősegítse a hatékony, ügyfélbarát jogalkalmazást.

A nyugdíjnövelés megállapítására a jogszabály alapján – visszamenőleges hatállyal január 1-től – legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig kerül sor.

Ha a keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas az adott évben elhalálozik, az érintett elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérheti a jogszerző nyugellátásának 0,5 százalékos növelését, mivel az az előzetes nyugdíjjárulék-fizetés alapján az elhunytat megillette volna, és a hozzátartozói nyugellátás összegét is befolyásolja.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)