A Kormány kiemelt célkitűzése az Államreform programmal a közigazgatás hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben, valamint költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése. Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése a közérdek érvényesítése mellett, mindezzel eleget téve az állampolgárok azon jogos elvárásának, hogy a közigazgatás az ügyeiket gyorsan, szervezetten, és minél kevesebb adóforint felhasználásával intézze el.

A Központi Hivatalok megszűnésével, átalakításával és a különböző hatósági feladatok átcsoportosításával 2017. január 1-jével a Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítésében jelentős változások lépnek életbe, mind megyei, mind pedig járási szinten.


Megyei szintről számos elsőfokú feladat-, és hatáskör járási szintre kerül, ezért egyes főosztályok megszűnnek, illetve összevonásra kerülnek, járási szinten pedig újak jönnek létre. Ennek eredményeként megyei szinten a Veszprém Megyei Kormányhivatal eddig működő 11 főosztálya helyett 7 főosztály fog működni. Az új szervezeti struktúra itt megtalálható.


A külső integráció következményeként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém megyei kirendeltsége a Veszprém Megyei Kormányhivatalba kerül integrálásra és Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály néven változatlan ügyfélfogadási rendben és helyen várja a Tisztelt Ügyfeleket!

 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Veszprém, Levendula u. 1.


Járási szinten a hivatalok nagy részében csak kisebb változás lesz, a Veszprémi Járási Hivatalnál azonban a szervezet is nagymértékben átalakul. A Megyeszékhely szerinti járási hivatalnál 6 főosztály kerül kialakításra és ezen belül működnek majd szakigazgatási területek szerint a különböző osztályok. Az új szervezeti felépítés itt megtalálható.


2017. január 1. napjától a Veszprémi Járási Hivatal látja el például a rehabilitációs igazgatási feladatokat; a földművelésügyi, vadászati, halászati, erdészeti, növény-és talajvédelmi feladatokat, a fogyasztóvédelmi feladatokat, továbbá a közlekedési és útügyi igazgatás valamint a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekkel összefüggő tevékenységeket.

 

Fontos változás, hogy 2017. január 1-jétől a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokat, melyet eddig regionális szinten a Fejér Megyei Kormányhivatal látott el, a jövőben a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya fogja ellátni.

 

Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Veszprém, József A. u. 36.


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiekben vázolt szervezeti változás az ügyfélfogadások helyszíneit és a nyitvatartási rendeket is érintheti. Az itt megtalálható összefoglaló táblázat alapján kívánjuk segíteni Ügyfeleink tájékozódását, ahol kérdés esetén valamennyi szervezeti egységnél megtalálható központi telefonszámon kérhetnek segítséget.

 

Az átalakítás kapcsán felmerülő esetleges kellemetlenségért szíves megértésüket kérjük.

 

 


(Veszprém Megyei Kormányhivatal)