Az Országgyűlés 2016. december 13-i ülésnapján elfogadta a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. E módosítás értelmében 2016. december 31. helyett, 2017. december 31-ig kérheti a tulajdonos, az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A kérelmet az ingatlan fekvése szerinti járási hivatalnál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, mely hozzáférhető a járási hivatalok földhivatali osztályainak ügyfélszolgálatainál, valamint elektronikus úton letölthető a www.foldhivatal.hu internetes honlapról „Nyomtatványok” címszó alatt.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgyánál fogva díjmentes.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály)