November 21-én a 2018-as év harmadik jegyzői értekezletét hívta össze a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A rendezvényt dr. Vajda Viktória főigazgató nyitotta meg.

A főigazgató tájékoztatást adott a 2018. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól, kérte a jegyzőket az ellenőrzési jelentés alapján a szükséges intézkedések megtételére. Vajda Viktória felhívta a figyelmet arra is, hogy a javaslatokra megtett intézkedések ellenőrzésére a Kormányhivatalban 2019. január hónapban kerül sor elektronikusan megküldött dokumentumok alapján.

A novemberi jegyzői értekezleten a Magyar Államkincstár képviseletében Szőnyi Lőrinc alprojekt vezető ismertette az önkormányzati szférában az ASP (Application Service Provider) rendszer alkalmazásának eddigi gyakorlati tapasztalatait, a jövő fejlesztési irányait. Elmondta, hogy 2019-ben szinte valamennyi önkormányzat csatlakozik a programhoz. Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

Czigler Györgyi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztály-vezető helyettese tájékoztatásában az elektronikus ügyintézés, adatvédelmi feladatok, informatikai biztonság címmel beszélt az ügyintézési felületekről, azokat kötelezően igénybe venni köteles szervekről, ügyfelekről, az adatvédelem és informatikai biztonság fontosságáról.

Dr. Árpásy Tamás a Törvényességi Felügyeleti Osztály szakügyintézője a településképi rendeletekben szabályozott, a 2018. január 1-től új jogintézményeket, a településkép érvényesítési eszközöket ismertette. Ennek körében a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településkép véleményezési, településkép bejelentés, a településképi kötelezés és ehhez kapcsolódóan a településkép védelmi bírság anyagi és eljárásjogi szabályait ismertette.

A szünetet követően a Veszprém Megyei Levéltár igazgató-helyettese, dr. Nagy Szabolcs és kollégája Tóth Péter gyűjtőterületi csoportvezető ismertették az önkormányzati iratok kezelésének jogi kereteit, az önkormányzati hivatalokban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait, és a levéltári iratanyag átadásával, fogadásával kapcsolatos gyakorlatot.     

Dr. Mikulási Erzsébet, a Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese a törvényességi felügyeleti munka örök aktuális témájában az önkormányzati rendeletalkotás követelményeire hívta fel a jegyzők figyelmét a rossz és jó gyakorlatokat tartalmazó példákon keresztül.

Dr. Káldi Zoltán, a Hatósági Főosztály főosztályvezetője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, röviden az ÁKR. alkalmazásához nyújtott segítséget. A teljesség igényével szinte minden eljárási mozzanat kapcsán rávilágított az alkalmazási nehézségekre. Az első és másodfokú eljárások során eddig felmerült hibákat, nem egyértelműen alkalmazható vagy rosszul alkalmazott eljárási cselekményeket kiemelve adott támpontot a további munkához. 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)