Másodszor tartott jegyzői értekezletet az évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A konferencia résztvevőit Takács Szabolcs kormánymegbízott köszöntötte, aki arról beszélt: a Kormányhivatal fő célkitűzése továbbra is az állampolgári ügyintézés további egyszerűsítése maradt. Hangsúlyozta, hogy az ügykörök számának bővítésével és az ügyintézés helyszíneinek könnyen elérhetővé tételével már sikerült jó minőségű szolgáltatást létrehozni.

Takács Szabolcs emlékeztetett arra, hogy ennek a célnak az eléréséhez az emberi hozzáállás, a segítő szándék épp olyan fontos, mint a technikai és szakmai feltételek biztosítása. A kormánymegbízott úgy fogalmazott: „az állampolgár a hatóság, az önkormányzat, az állam működését szűri le egyes ügyeivel kapcsolatos tapasztalataiból. Ugyanígy az állampolgárokkal való kapcsolódás bizonyos ügyekben lehetőséget teremt számunkra is arra, hogy tájékozódjunk, hogy felmérjük az igényeket, azokat a területeket, ahol fejlődésre, fejlesztésre vagy változtatásra van szükség.” Takács Szabolcs kormánymegbízott beszámolt a Kormányhivatal törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2018-as tapasztalatokról. A Hivatal a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának használatával kapcsolatban nagyobb fegyelmet kért az önkormányzatoktól.


A jegyzői értekezleten a kormánymegbízott nyitó előadása után Szalay Erika tűzoltó alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa a települési vízkár-elhárítási tervek elkészítésének szükségességére, az előzetes felkészülés fontosságára hívta fel a jegyzők figyelmét. Dr. Káldi Zoltán, a Hatósági Főosztály főosztályvezetője ismertette az önkormányzati adórendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokat, szólt az adóhatósági eljárásban az elkésett fellebbezés esetén benyújtandó igazolási kérelem elbírálásával, illetve ahhoz kapcsolódóan a fellebbezési kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásrendről, a jegyző birtokvédelmi határozatának végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendről, valamint a belterületi, illetve külterületi kóbor ebek befogásával kapcsolatos hatásköri szabályokról. A főosztályvezető felhívta a figyelmet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok gyakorlására. Dr. Káldi Zoltán felajánlotta, hogy a Kormányhivatal elektronikus úton ezután is szakmai segítséget nyújt a beérkezett kérdések megválaszolásával, nagyszámú érdeklődés esetén pedig a kormányhivatalban általános közigazgatási rendtartás, elektronikus ügyintézés, illetve jogszabályalkotás témakörben szakmai konzultációt rendeznek.


Pappné Szóka Lilla, a Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakügyintézője a helyi önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése során felmerült gyakorlati kérdésekről beszélt. Papp László, a Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelési Osztálya szakügyintézője a vadkárok megtérítésével kapcsolatos előadásában hangsúlyozta, hogy a vad számára kedvező búvóhelyet jelentő üresen álló, elhanyagolt, gyomnövényzettel benőtt ingatlanok gondozása a helyi önkormányzatok feladata. Kleinhaus Mária, a Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályának osztályvezetője előadásában a társasházak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazásáról, a bejegyzés iránti kérelmek tartalmi követelményeiről adott tájékoztatást.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)