A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Aktívan a tudásért címmel elindított (EFOP 3.7.1-17.) kiemelt projektjének célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása képzések és munkakipróbálások révén az ország kevésbé fejlett régióiban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. április 1 - 2021. március 31. között. A projektben tervezett tevékenységek célja többek között a célcsoport hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve a munkába álláshoz vagy szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése.

A programba bevonni kívánt 25 000 résztvevő kompetenciamérő kérdőívek alapján kap segítséget a számára leginkább megfelelő képzések megtalálásához (alapkompetencia-fejlesztő képzés, általános iskolai felzárkóztató képzés, szakmai alapozó képzés). A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 12 000 fő képzését tervezi a projekt megvalósítása alatt. 

Veszprém megyében 500 főt terveznek bevonni a projektbe. A képzéseken részt vevő személyek a tanulás támogatása érdekében és annak idejére megélhetési támogatásban részesülnek. A fejlesztés eredményeként legalább tízezren fogják sikeresen, tanúsítvánnyal igazoltan befejezni a képzéseket.

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését INGYENES képzéseinkre!


További információ:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Veszprém Megyei Kirendeltség

Telefonszám: 06 (88) 780-536
E-mail cím: [[[wtJYTepvfUNEa6DyIkOUdmVzenByZW1Ac3pneWYuZ292Lmh1]]]
veszprem.szgyf.gov.hu


(Veszprém Megyei Kormányhivatal)