Idén január elsejétől már csak Magyar Horgászkártyával szabad horgászni. Az engedély a papír alapú horgászigazolványt váltja ki. A horgászkártya 2200 forintba kerül és öt évig érvényes.

A kártya kiváltására online felületen vagy személyesen is lehetőség van, a regisztrációhoz a pontos személyi és lakcímadatokon túl az adókártyára is szükség van. A kiváltott állami horgászjegy a kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a személy válthat, aki harmadik életévét betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, és horgászegyesületi tagságát igazolja. Háromtól tizenöt éves korig az állami horgászjegy horgászvizsga és horgászegyesületi tagság nélkül is kiváltható. Az állami horgászjegy díja 2000 forint.

Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb a fogási naplón feltüntetett évet követő év február 28-áig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta, vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. A fogási napló kiváltásának díja 200 forint. Az állami horgászjegy jogosultja köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát. Abban az esetben, ha határidőn túl adja le, hibásan tölti ki, vagy le sem adja a fogási naplót, az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszeresére, vagyis 4000 forintra módosul.

Részletek a Horgászkártyáról: https://horgaszjegy.hu/

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)