Takács Szabolcs kormánymegbízott sajtótájékoztató keretében értékelte a 2016-os évet, majd tájékoztatta a megyei sajtó képviselőit a 2017. január 1-jétől életbe lépett szervezeti változásokról.

A kormánymegbízott emlékeztetett: tavaly január 1-jén húsz hatósági eljárás díja csökkent vagy szűnt meg, ezáltal tízmilliárd forint maradt az állampolgárok zsebében. Kormányzati döntésnek köszönhetően 2016 nyarán folytatódott az állami rezsi, illetve bürokráciacsökkentésre irányuló lakossági konzultáció. Amennyiben az erre vonatkozó törvényjavaslat elfogadásra kerül, a konzultáció eredményeként további 15 magánszemélyeket és 5 vállalkozásokat érintő díj csökkenhet vagy szűnhet meg 2017-ben.

fotó: Domján Attila

Fontos feladata volt a Hivatalnak a földárverések lebonyolítása.  Veszprém megyében közel 600 gazda jutott földhöz tízmilliárd forint értékben. Az árverések már lezárultak, jelenleg a földhivatali bejegyzések vannak folyamatban – mondta a Kormánymegbízott.

Takács Szabolcs kiemelte, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programnak köszönhetően 13 középület energetikai célú beruházása zajlik, 1 milliárd forint értékben. Nyílászáró cserékkel, homlokzat és födém hőszigetelésekkel, fűtéskorszerűsítési munkákkal és megújuló energiát hasznosító berendezések beépítésével csökken a projektbe bevont ingatlanok esetében az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke, így hozzájárulva a környezet védelméhez, hosszú távú fenntarthatóságához. Aktualitásként hozzáfűzte, hogy a projekt összegét további 290 millió forinttal megemelték, így a már kiválasztott 13 ingatlanon felül további középületeket tudnak bevonni.

A Kormánymegbízott beszélt a foglalkoztatási paktumokról is. Megyénkben Veszprém paktuma van a legelőrehaladottabb állapotban, már a támogatási szerződést is aláírták. A kormánymegbízott kijelentette: „ma azon kell dolgozni, hogy a megtelepedett cégek munkaerő-igényét ki tudjuk elégíteni, lehetőség szerint a Veszprém megyeiek közül minél többen maradjanak itt, lássák, hogy itthon is lehet jó munkahelyeket találni”.

Takács Szabolcs a Hivatal racionális működéséről is tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit. A megfelelő pénzügyi gazdálkodás és a költséghatékony üzemeltetés eredménye, hogy 2011 óta, a korábbi Közigazgatási Hivatali, és szakigazgatási rendszerhez képest, éves szinten közel 400 millió forintos megtakarítást ért már el a Hivatal. A szerződések felülvizsgálatával és a megfelelő humánigazgatás mellett az elmúlt két évben a bérelt ingatlanokból való kiköltözésekkel és a különböző szervezeti egységek egy helyen történő elhelyezésével jelentős megtakarításokat tudhatunk magunk mögött. A tudatos épületgazdálkodásnak is köszönhető, hogy 2015-ben 21 millió forint, 2016-ban pedig 31 millió forintot spóroltunk. A cél 2017-ben is az, hogy ezeket a megtakarításokat tovább növeljük – jelentette ki a Kormányhivatal vezetője.

Szó volt az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálybalépéséről, melynek köszönhetően 2016. július 1-jén a járási hivatali dolgozók, 2017. január 1-jével pedig a megyei szinten dolgozók bére rendeződött. A legmagasabb illetménynövekedés az államigazgatás első szintjén foglalkoztatott, az ügyfelekkel legközelebbi kapcsolatban álló, évtizedek óta a közigazgatásban dolgozó középiskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőket érintette.

fotó: Domján Attila

A tájékoztató a 2017. január 1-jével életbe lépő szervezeti változások ismertetésével zárult, ahol a Kormánymegbízott részletes tájékoztatást adott az új Hivatali struktúráról és a jövendőbeli feladatokról. Szervezeti változásokról bővebb információkat itt talál.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)