A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság az idei évben megjelenő balatoni lakosságtájékoztató kiadványhoz kapcsolódóan rajzpályázatot hirdet 6-10 éves gyerekek részére.

A pályázat témája: Balatoni nyaralás!!!

Azt kérjük a gyerekektől, hogy rajzolják le a legcsodásabb balatoni nyaralási élményüket, vagy rajzolják le, milyennek képzelnék azt.
Annak külön örülünk, ha megjelenítésre kerül a művön olyan élmény, ahol a gyerekek nyaralásuk kapcsán találkoztak a tűzoltóság, rendőrség, egyéb rendvédelmi és társszerv munkatársaival, akik másoknak segítséget nyújtottak a biztonságos nyaralás érdekében.

Korcsoportok:

  • I. korcsoport: 6-8 éves tanulók
  • II. korcsoport: 9-10 éves tanulók


Nyeremények korcsoportonként:
Az első három legügyesebb kisművész szülőjével, családjával együtt (előre egyeztetett időpontban és rendezés szerint) tetszés szerint ellátogathat valamelyik megyei rendőri vagy katasztrófavédelmi egység állomáshelyére, laktanyájába, bepillantást nyerhet a mindennapi hősök munkájába.
További nyeremények: családi strandbelépők, kalandpark belépők, vitorlázási lehetőség, csónakázási lehetőség (szülői kísérettel) a Balatonon.

Pályázati feltételek:

  • a benevezett mű eredeti, saját alkotás kell, hogy legyen.
  • Egy jelentkező egy alkotással nevezhet.
  • A rajzok papírra készítendők, melynek maximális mérete A/4 (22X30 cm).
  • Technika lehet: ceruza, filc, tempera, bármilyen festék, kréta. Az elkészítéshez digitális technika nem vehető igénybe.
  • A rajzokat keretezés nélkül, szimplán a papíron kérjük beküldeni, vagy elektronikus beküldés esetén a jpg. formátumú, színes scannelt mű vesz részt az értékelésben.
  • minden rajzhoz, a törvényi előírásokat betartva szükséges egy aláírt szülői, vagy gondviselői nyilatkozat csatolása. Ennek hiányában az alkotás nem vehet részt a versenyen!


Leadási (beérkezési) határidő: 2018. május 25.

A pályázati műveket az alábbi módon lehet benyújtani:
Postai úton a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Titkársága, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. címre, az elektronikus változatot a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság e-mail címére a [[[votnTz9rDWYcMZZZdmVta2gudmVkZWxtaS5iaXpvdHRzYWdAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]] várjuk.
A kiíró az esetleges késedelmes beérkezésért semmilyen felelősséget nem vállal.
Valamennyi pályázati műhöz kérjük feltüntetni a rajzot készítő gyermek nevét, születési évét, hónapot (nap nem szükséges), illetve az értesítendő szülő elérhetőségét (telefonszám, vagy e-mail cím).

A leadott művek értékelésére 2018. június 1.-ig kerül sor. A pályamunkákat a „Vigyázunk Rád a Balatonon” lakosságtájékoztató kiadvány létrehozásával megbízott szakmai munkacsoport bírálja el mindkét korcsoportban. A nyertesek szüleit a megadott elérhetőségeken értesítjük és hívjuk meg a gyermekeket az ünnepélyes eredményhirdetésre, melynek várható időpontja 2018. június vége.
A nyertesek névsorát a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján közzétesszük.

További feltételek:
A kiírók jogot szereznek arra, hogy a műveket bárhol, bármikor saját promóciós céljaikra mindennemű kompenzáció nélkül felhasználhassák. A nevezéssel a jelentkező és törvényes képviselője beleegyezik abba, hogy az alkotással kapcsolatos minden jogot, például szerzői, szabadalmi, formatervezési jogot, visszavonhatatlanul átruház a kiírókra.
Az alkotásokat a kiírók nem adják vissza.
Adatkezelés: a kiírók kizárólag a versennyel kapcsolatban használják fel a birtokukba került személyes adatokat, tájékoztatási, promóciós célokra.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)