Az MH Pápa Bázisrepülőtér adott otthont a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság ülésének 2017. március 27-én.

Az ülésen szó volt a területi tartalékos kötelékek Veszprém megyei megalakításáról, illetve az ehhez szükséges toborzó tevékenységről, elfogadásra került a bizottság 2017. évi Feladat- és Pénzügyi Terve, továbbá döntés született a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról is.

Az ülésen szó esett az árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatokról, az ár- és belvízi felkészülésről, a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól és az információbiztonsági kockázatokról is. Huszár Péter alezredes, a Bizottság titkára a használatban lévő okmányrendszerek pontosításáról, illetve a megalakuló Honvédelmi Sportszövetséggel kapcsolatos feladatokról számolt be.

Az utolsó napirendi pontban Takács Szabolcs elnök előterjesztésére a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerést alapított.

Az elismerésre azok a természetes és jogi személyek, vagy szervezetek érdemesek akik, vagy amelyek Veszprém megye védelmi igazgatási feladatainak ellátásában, a megye lakosainak védelme érdekében, az esetenkénti védekezési feladatok megvalósításában, az anyagi javak mentésében, a megyei rendvédelmi feladatokban, a különleges jogrendi időszakra történő felkészülésben, valamint a megye állampolgárainak védelmi igazgatási felkészítésében a legkiemelkedőbben helyt álltak.

Az elismerés adományozására a megyei védelmi bizottság tagjai, állandó meghívottjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a Veszprém megyei települések polgármesterei tehetnek javaslatot minden év szeptember 15-ig. A beérkezett javaslatok alapján a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke dönt az elismerés odaítéléséről.

A védelmi igazgatás területén tevékenykedő szervek, szervezetek, személyek több esetben a normál jogrend időszakában is nehéz körülmények között teljesítik feladataikat. A különleges jogrend időszakára „békeidőben” kell felkészülni, ez pedig többletmunkát, áldozatvállalást követel a megyei védelmi igazgatásban, honvédelemben dolgozóktól. Ezt az áldozatvállalást ismerné el a „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett.

Az ülést követően a bizottság tagjai és a meghívott vendégek Gangler László ezredes, az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka kíséretével  bejárták a bázisrepülőteret.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)