A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület szokásos havi rendezvényére 2018. április 11-én került sor az MH Légivezetési és Irányítási Központ laktanyájában. A Tiszti Kaszinón meghívott előadóként vett részt Takács Szabolcs kormánymegbízott, aki a területi közigazgatás Veszprém megyei helyzetét és átalakításának eredményeit ismertette.

A közigazgatás átalakítása éppen úgy érdekli a katonákat és a rendvédelmi hivatást választókat, mint bármely más magyar állampolgárt. Az elmúlt időszakban számos változáson ment át a közigazgatás, éppen ebből a meggondolásból a kaszinó Takács Szabolcsot, a Veszprém Megyei Kormányhivatalt kormánymegbízottját kérte fel az előadás megtartására. A téma a „Területi közigazgatás helyzete Veszprém megyében és átalakításának eredménye” volt.

A kormánymegbízott tájékoztatta a Kaszinó tagjait a közigazgatás reformjáról, a járási hivatalok kialakításáról és a bekövetkezett integrációkról, amelynek eredménye a bürokrácia csökkenése, a gyorsabb, hatékonyabb és állampolgárbarát ügyintézés, az átláthatóbb szervezeti struktúra, a vezetői szintek csökkenése és a hatékonyabb munkaszervezés. Külön kitért arra, hogy 13 kormányablak létesült a megyében, amelyek a kezdetekkor még csak 29, de ma már 1540 ügykörben állnak az állampolgárok rendelkezésére. Összességében a közigazgatás átalakításának célja az volt, hogy az állampolgárok a lakóhelyükhöz minél közelebb egyablakos rendszerben intézhessék hivatalos ügyeiket egyszerűen, gyorsan és hatékonyan. A jövőbeni fejlesztésekről is beszélt a Kormánymegbízott, többek között a mobilizálható ügyfélszolgálat elindításáról, amely révén lehetőség nyílik arra, hogy akár a legkisebb településen is helyben intézhessék ügyeiket az arra rászorulók.

A Kaszinó tagságának többsége katona, ezért Takács Szabolcs előadásában kitért a megyei honvédelmi feladatok ellátásának helyzetére is, amelynek irányítója a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság. A Honvédelmi törvény felhatalmazása alapján a bizottság elnöki posztját a mindenkori kormánymegbízott tölti be.

Rövid ismertető a Veszprémi Tiszti Kaszinóról:
Az Egyesület fő céljának tekinti a honvédség és a rendvédelmi szervezetek (nem szakmai) múltjának, jelenének és jövőjének legszebb és legértékesebb hagyományainak a feltárását, kutatását és a tárgyi és szellemi emlékek megőrzését. További feladata a honvédség és a rendvédelmi szervezetek hagyományait tárgyaló, bemutató képzések, oktatások, előadások szervezése, a hagyományok széles körű megismertetése, népszerűsítése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése és terjesztése. Az egyesület nonprofit szervezet a rendezvényeit a befolyó tagdíjakból finanszírozza.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)