Másodszor adta át a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a 2017 tavaszán alapított „Veszprém Megye Védelméért” emlékplaketteket. Az elismerést olyan fegyveres, rendvédelmi és honvédelmi szakembereknek ítélik oda, akik a napi feladataikon túl többletmunkát vállalnak és akár szabadidejüket is feláldozzák a haza és a megye védelméért.

Fotó: Babják Tamás

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Ünnepi ülésén a Megyeháza Szent István-termében Takács Szabolcs, a védelmi bizottság elnöke köszöntötte a kitüntetésben részesülteket. Beszédében úgy fogalmazott: „A biztonság olyan, mint a levegő: természetesnek vesszük, amíg élhetünk vele. Ám nélküle nem tudnánk létezni.” Takács Szabolcs emlékeztetett arra: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Mint mondta: „a biztonság soha nincs ingyen, mindig készen kell állnunk arra, hogy megvédjük azt. Komoly felkészültség kell ahhoz, hogy egy ország katonai, de katasztrófavédelmi szempontból is biztonságban tudja polgárait.” A megyei védelmi bizottság elnöke szólt arról is, egy nemrég készült felmérés szerint a magyar emberek a mindennapi életükben a saját és családjuk biztonságát tartják a legfontosabbnak. Hozzátette: a felmérés bizonyára Veszprém megyében is ugyanezt az eredményt mutatná. Úgy fogalmazott: „Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnökeként ezért is tartom fontosnak, hogy minden évben legalább egyszer reflektorfénybe állítsuk azokat, akik ezt a természetesnek tűnő állapotot, a mindennapi biztonságunkat őrzik és fenntartják. És különösképpen azokat, akik kiemelkedő áldozatot hoznak érte.”

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a 2017-es tavaszi soros ülésén alapította meg a „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakettet. Az elismerést azok kaphatják meg, akik a megye védelmi igazgatási, rendvédelmi feladatainak ellátásában a legkiemelkedőbben helytállnak, kiemelkedő teljesítményükkel pedig példaként szolgálhatnak nemcsak társaiknak, hanem a jövő nemzedékének is. A díjazottak személyére a védelmi bizottság tagjai, állandó meghívottjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a megye településeinek polgármesterei tehetnek javaslatot, amely alapján minden évben legfeljebb öten részesülhetnek elismerésben. 2018-ban 11 személyre érkezett javaslat, akik közül a védelmi bizottság elnöke döntésének megfelelően négyen vehették át az elismerést Takács Szabolcs elnöktől és Huszár Pétertől, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkárától.

2018-ban „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerésben részesült

Fotó: Babják Tamás

Lendvai Jánosné, Egyházaskesző település polgármestere. Az elmúlt időszakban a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelkedő szakmai támogatásáról tett tanúbizonyságot munkájában. Kiemelt feladatként kezeli és látja el az Önkormányzatnál jelentkező katasztrófa-és polgári védelmi feladatokat. 2013 tavaszán a Marcal folyó árvízi védekezésénél a kötelező védelmi igazgatási feladatain felül segítette a védekezés erő- és eszközellátását, szervezte a védekezésben részt vevők ellátását, szállítását. 2014 óta minden évben segíti a különböző szintű és típusú katasztrófavédelmi gyakorlatok szervezését és lebonyolítását. Kiemelkedő szerepet vállalt az Egyházaskeszői Önkéntes Tűzoltóegyesület megalapításában, melynek munkájában a 40 órás tanfolyam elvégzése után oszlopos tagként vesz részt.

Fotó: Babják Tamás

Kovács Sándor tartalékos ezredes.

Kovács Sándor tartalékos ezredes 1979. augusztus 20-án kezdte hivatásos katonai pályáját. 2005. december 1-jétől a Magyar Honvédség Veszprém Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnokaként felelt a megye hadkiegészítési feladataiért. 2007-től a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka. 2012 márciusában nyugállományba került, ekkor Önkéntes Műveleti Tartalékos katonai szolgálatot vállalt, és a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Veszprém Megyei Katonai Igazgatási Összekötő Osztály osztályvezetőjévé nevezték ki. Megszerzett tapasztalatait jelenlegi beosztásában is igyekszik önzetlenül mind a honvédelem, mind Veszprém megye hasznára fordítani. Szívügyének tekinti a lakosság védelemre való felkészítését, rendszeresen képviseli a Magyar Honvédséget a város rendezvényein. Közösségi munkája, elkötelezettsége példaértékű, nem csak a jelenlegi önkéntes tartalékos katonák, de Veszprém megye lakossága számára is.

Fotó: Babják Tamás

Dr. Csutorás Gábor István tartalékos alezredes.

Dr. Csutorás Gábor István alezredes önkéntes műveleti tartalékosként 2013-tól a járások megalakulásától segítette a helyi védelmi bizottság elnökének munkáját a védelmi igazgatási feladatokban. Tudásával, rendkívüli tapasztalatával aktívan részt vett a helyi védelmi feladatok szervezésében, ellátásában. 2017 áprilisától a Honvédelmi Minisztérium Tudományos Kutatóhelyének állományába helyezték át. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatja a katonai repülőterek tűzoltó állományát.  A MATASZ szervezésében az Apród Program keretén belül az általános iskolás diákok honvédelmi ismereteinek bővítése érdekében szakkör formájában ismerteti meg diákokkal a hazaszeretet és a honvédelem fontosságát. Nemzeti Ünnepeink rendezésében aktív szerepet vállal, például a Balatonfűzfőn immár hagyományos Hősök Napjának szervezője.

Fotó: Babják Tamás

Nátrán Albin vezető mentőtiszt. Az Országos Mentőszolgálat kötelékében 1987 óta teljesít szolgálatot. A megye több mentőállomásán dolgozott előbb mentőápolói, majd mentőtiszti munkakörben. 1997-től a megyei mentésirányítás szolgálatvezetője. 2006-tól 2016-ig a Veszprém megyei mentésirányítói csoport vezetője, 2016-tól Veszprém megyei vezető mentőtiszt. A mentőmunka iránt érzett elhivatottságát igyekszik átadni bajtársai számára, példamutató személyiség munkahelyén és lakóhelyén egyaránt. Mind irányítócsoport vezetői, mind megyei vezető mentőtiszti beosztásban számos éles és gyakorlati helyzetben járult hozzá Veszprém megye védelméhez irányítói, vezetői tevékenységével.

Fotó: Babják Tamás

A „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerésben részesülteknek gratulálunk és további sikeres munkavégzést kívánunk!

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)