Először adták át a 2017 tavaszán alapított „Veszprém Megye Védelméért” emlékplaketteket, amelyet olyan rendvédelmi dolgozók érdemeltek ki, akik a napi feladataikon túl többletmunkát vállalnak és akár szabadidejüket is feláldozzák a haza és a megye védelméért. A díjak átadására a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Ünnepi ülésén került sor hétfőn a Megyeházán.

Idén tavasszal döntött úgy a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság, hogy elismerést alapít azon személyek részére, akik a megye védelmi igazgatási, rendvédelmi feladatainak ellátásában a legkiemelkedőbben helytállnak, kiemelkedő teljesítményükkel pedig példaként szolgálhatnak nemcsak társaiknak, hanem a jövő nemzedékének is. – ismertette a részleteket köszöntőbeszédében Takács Szabolcs, a Védelmi Bizottság elnöke.

Elmondta, a díjazottak személyére a védelmi bizottság tagjai, állandó meghívottjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a megye településeinek polgármesterei tehetnek javaslatot, amely alapján minden évben legfeljebb öten részesülhetnek elismerésben.

Takács Szabolcs aláhúzta: a mai rendezvény az ünneplésről szól.  Azokat ünneplik, akik önként vállalták azokat a többletfeladatokat, amelyek alapján kiérdemelték az emlékplakettet. Ők azok, akik hivatásként tekintenek szakmájukra, szolgálataikat pedig habozás nélkül, önzetlenül állítják a megye és a lakosság védelmébe.

Beszéde zárásaként az elnök gratulált az elismerésben részesülőknek, megköszönte kollégáinak a javaslatokat, végül azt kívánta a díjazottaknak, hogy kapják meg az őket megillető elismerést, az emlékplakett pedig emlékeztesse őket arra, hogy érdemes a haza ügyéért dolgozni.

A négy emlékplakettet Takács Szabolcs elnök, és Huszár Péter, a bizottság titkára adta át.

2017-ben „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakettben részesült

Fekete Istvánné, a Veszprém megyei Vöröskereszt megyei katasztrófavédelmi koordinátora

Fekete Istvánné 2013 áprilisa óta tölti be jelenlegi beosztását a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezeténél. A Bakony Mentőcsoport megalakulása óta alegységvezetőként végez önkéntes munkát a szervezetben, a nemzeti minősítő gyakorlat, az éves ismétlő gyakorlatok és a megyei védelmi bizottság által szervezett gyakorlatok során az egészségügyi, pszicho-szociális és logisztikai alegység felkészülését és munkáját koordinálja. 2013 tavaszán szervezte és segítette a márciusi hóvihar által sújtott Várpalotai járás, majd a Marcal folyó áradása miatt veszélyeztetett Nemesgörzsöny település védekezési tevékenységét. 2015 őszén az egész Európát nagy kihívás elé állító migráns-helyzet kezelésében nyújtott kiemelkedő munkát. Megbízhatóságára, szakmai munkájára és elhivatottságára nem csak a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, hanem a megye lakossága is mindig számíthat.

Zékány József rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője

Zékány József rendőr alezredes osztályvezetői feladatai mellett 2009 decembere óta védelmi megbízotti feladatai ellátásának keretében koordinálja a lakosságot, illetve környezetet veszélyeztető, káros anyagok kiszabadulásának veszélyével járó, ipari, illetve közlekedési balesetek, üzemzavarok esetén a mentési munkálatokban résztvevők együttműködését, rendszeresen részt vesz a Várpalotai járás területén található felső küszöbös veszélyes ipari tevékenységet folytató üzemek külső védelmi terv gyakorlatain, javaslataival segíti a Helyi Védelmi Bizottság felkészülését és tevékenységét. A közelmúltban a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén több ipari létesítményben történt üzemi baleset, melyek során Zékány József rendőr alezredes a rendőri erők helyszíni irányításával hatékonyan segítette a mentésben és kárelhárításban résztvevő katasztrófavédelmi egységek tevékenységét, ezzel támogatva a lakosságra, illetve a környezetre súlyos károkkal járó következmények kialakulásának megakadályozását.

Horváth András tűzoltó alezredes, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tapolcai katasztrófavédelmi megbízottja

Horváth András tűzoltó alezredes 2000. augusztus 1-jén kezdte meg hivatásos szolgálatát a katasztrófavédelemnél. Munkavégzése során folyamatosan segíti a Tapolcai Járási Helyi Védelmi Bizottság és annak elnökének munkáját.
Aktívan részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság ülésein, kiemelkedő felkészültségével támogatja a bizottság megalapozott döntéseinek meghozatalát. Időjárás okozta rendkívüli helyzetek kezelésében, illetve a vörösiszap katasztrófa miatti károk felszámolásában tevékenyen részt vállalt. Alezredes úr a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában hosszú évek óta részt vesz. A tanévek során szakkör jelleggel, pedagógus feleségével együtt aktívan végzik a helyi általános- és középiskolás fiatalok katasztrófavédelmi nevelését, felkészítését. Munkásságuknak köszönhetően az elmúlt időszakban a tapolcai fiatalok sorra nyerték a megyei versenyeket, valamint az országos döntőkön első, illetve dobogós helyezéseket értek el. Tevékenységével önkéntesen, nagymértékben hozzájárul az ifjúság katasztrófavédelmi és rendvédelmi neveléséhez.

Ticz Antal Attila, a Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referense

Ticz Antal Attila 2000 júliusától a Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője, egyben polgári védelmi beosztottként a helyi irányító törzsben lakossági riasztó és tájékoztató megbízotti feladatokat is ellát. Munkaköre 2012-ben közbiztonsági referensi feladatok ellátásával egészült ki. Ennek keretében segíti a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési feladatait, valamint közreműködik rendvédelmi és honvédelmi feladatainak ellátásában. Részt vesz a veszély-elhárítási tervek készítésében és azok naprakészen tartásában, közreműködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésének szervezésében, közreműködik a lakossági riasztó, riasztó- tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében, valamint folyamatos kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel. Kommunikációs készsége és magas szintű szakmai ismeretei révén kiváló munkakapcsolatot alakított ki a katasztrófavédelem és a védelmi igazgatás helyi és járási szintű képviselőivel. Lelkiismeretes munkájával nagyban hozzájárul Balatonfűzfő lakosságának védelméhez.

A díjak átadását követően Dominek Anna és Szeles József, a Petőfi Színház művészeinek zenés, irodalmi műsora következett, melyet az elismerésben részesültek tiszteletére állítottak össze.

Az ünnepély formális részét követően Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke mondott pohárköszöntőt. Szavait elsősorban a díjazottakhoz intézte, akiknek megköszönte az állampolgárok védelméért végzett áldozatos munkájukat. Mint mondta, mindig örömmel áll olyan kezdeményezések mellé, amelyek arra irányulnak, hogy elismerjék a megyében, a megyéért tevékenykedő, többletfeladatot végző személyeket.

A rendezvény ünnepi állófogadással zárult.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)